Ola Nyhus

Stortingets innstilling til: Utsyn over kompetansebehovet

I går, 25. mai, la Utdannings- og forskningskomiteen fram sin innstilling til Stortingsmeldingen Utsyn over kompetansebehovet i Norge.  Vi er svært glade for at alle komiteens medlemmer så tydelig uttrykker at flere bør ta fagskoleutdanning for å gjøre oss rustet til å møte kompetansebehovet i samfunnet, sier Thea Tuset, leder i ONF. Norge trenger flere …

Stortingets innstilling til: Utsyn over kompetansebehovet Les mer »

Revidert statsbudsjett 2023

I dag la regjeringen fram det reviderte statsbudsjett for 2023. I budsjettet gjøres det en rekke omdisponeringer og tilleggsbevilgninger, det vil si at det opprinnelige statsbudsjettet for 2023 justeres. Det er ingen vesentlige endringer for fagskolesektoren eller studentvelferden, noe det heller ikke pleier å være i revidert. Men det er likevel særlig en tilleggsbevilgninger ONF …

Revidert statsbudsjett 2023 Les mer »

Landsmøtet 2023

Årets landsmøte i ONF ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen fredag 24. – søndag 26. mars. Med rekordmange påmeldte studenter og en spennende debatt om HYU 2030 som innledning lå alt til rette for en flott helg med gode diskusjoner, spennende forslag til politikk og godt sosialt samhold. Landsmøte er det høyeste beslutningsorganet i …

Landsmøtet 2023 Les mer »

Utsyn over kompetansebehovet i Norge er nå lansert

Fredag 24 mars la Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe fram stortingsmeldinga Utsyn over kompetansebehovet i Norge (Tydeligere prioriteringer og mindre byråkrati i forskning og høyere utdanning – regjeringen.no). Denne stortingsmeldingen vurderer fremtidens kompetansebehov og foreslår endringer regjeringen mener trengs for at utdanningssystemet bedre skal sikre landet nødvendig kompetanse i møte med fremtidens utfordringer.  …

Utsyn over kompetansebehovet i Norge er nå lansert Les mer »

Sluttevaluering av Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden

I 2017 ble Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden (Meld. St. 9 (2016–2017) – regjeringen.no) også kalt Fagskolemeldingen, lagt frem. Den inneholdt 48 tiltak. Deloitte har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert implementeringen av tiltakene og la i dag frem sin sluttrapport (lenke) Evalueringen viser at det er gjort betydelig arbeid for å utvikle fagskolene og sektoren som …

Sluttevaluering av Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden Les mer »