Ola Nyhus

Psykiske lidelser utbredt blant studenter: Vi vil se tallene for fagskolestudentene

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) publiserte 19.9 «Tilleggsundersøkelse om psykiske lidelser blant studenter» SHoT (studenthelse.no). Rapporten søker å kartlegge forekomsten av psykiske lidelser blant studenter. Folkehelseinstituttet (FHI) har utført undersøkelsen. Rapporten viser at psykiske lidelser er utbredt i studentbefolkningen generelt. Over en tredel av studentene (33,9%) oppfyller de formelle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse. Tallene …

Psykiske lidelser utbredt blant studenter: Vi vil se tallene for fagskolestudentene Les mer »

Vi har ledig verv i kontrollkomiteen

Vi søker kandidater til ledig verv i Kontrollkomiteen! Kontrollkomiteen er ONFs interne «politi». Deres oppgave innebærer å påse at ledelsen, Hovedstyret, Landsstyret og Valgkomiteen opptrer i henhold til organisasjonens vedtekter og retningslinjer samt norske lover og regler. Kontrollkomiteen følger opp spørsmål, prosesser og saksganger internt i organisasjonen. Komiteen har ikke mulighet til å styre politikken til organisasjonen, …

Vi har ledig verv i kontrollkomiteen Les mer »

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning

Stadig flere studiesteder Rapporten Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2023 (hkdir.no) viser at tallet på utdanningstilbud i fagskolesektoren stadig stiger. Høsten 2022 var det registrert over 600 unike utdanningstilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning. Det var 58 fagskoler med til sammen 170 ulike studiesteder. Rapporten viser en nedgang i antallet fagskoler og en økning i antall …

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning Les mer »

Fagskolesektoren: Viktig i møte med grønn omstilling

Mandag 12. juni la Kompetansebehovsutvalget (KBU) fram rapporten om kompetansebehov for grønn omstilling på Klimahuset i Oslo. Utvalgsleder Sveinung Skule presenterte hovedtrekkene i rapporten og overleverte den til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Hele rapporten kan leses her.  Høyere yrkesfaglig utdanning vil spille en sentral rolle i det grønne skiftet  Rapporten handler om …

Fagskolesektoren: Viktig i møte med grønn omstilling Les mer »

Revidert statsbudsjett 2023

I dag la regjeringen fram det reviderte statsbudsjett for 2023. I budsjettet gjøres det en rekke omdisponeringer og tilleggsbevilgninger, det vil si at det opprinnelige statsbudsjettet for 2023 justeres. Det er ingen vesentlige endringer for fagskolesektoren eller studentvelferden, noe det heller ikke pleier å være i revidert. Men det er likevel særlig en tilleggsbevilgninger ONF …

Revidert statsbudsjett 2023 Les mer »

Landsmøtet 2023

Årets landsmøte i ONF ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen fredag 24. – søndag 26. mars. Med rekordmange påmeldte studenter og en spennende debatt om HYU 2030 som innledning lå alt til rette for en flott helg med gode diskusjoner, spennende forslag til politikk og godt sosialt samhold. Landsmøte er det høyeste beslutningsorganet i …

Landsmøtet 2023 Les mer »