Ola Nyhus

Fagskolestudentenes kunstutstilling

I anledning ONFs innspill til den kommende stortingsmeldingen om Høyere Yrkesfaglig Utdanning som kommer i 2025, har vi arbeidet fram «Fagskolestudentenes stortingsmelding». Denne vil vi lansere på vår egen kunstutstilling som setter lys på fagskolestudentenes hverdag og fagksolesektoren fra et studentperspektiv. Under utstillingsperioden vil det være duket for en rekke faglige og kulturelle arrangementer.   Her skal alle […]

Fagskolestudentenes kunstutstilling Read More »

Fagskolestudentenes innspill til Stortingsmelding om HYU er levert

Regjeringen vil senest våren 2025 legge fram en melding til Stortinget om høyere yrkesfaglig utdanning. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter har levert fagskolestudentenes innspill. ONF har levert et innspill som tar utgangspunkt i det store behovet for kandidater med høyere yrkesfaglig utdanning for å tette kompetansegapet i samfunnet og at utviklingstrekk som digitalisering, aldrende befolkning og

Fagskolestudentenes innspill til Stortingsmelding om HYU er levert Read More »

Samarbeidsavtale med Fagskolen Rogaland om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter har signert samarbeidsavtale med Fagskolen Rogaland om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY). Vi i ONF er svært stolte over at Fagskolen Rogaland ønsker oss som bidragsyter til sitt prosjekt med Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. En slik samarbeidsavtale vil bidra til å synliggjøre ordningen ytterligere, samt løfte frem

Samarbeidsavtale med Fagskolen Rogaland om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning Read More »

Statsbudsjettet 2024: Regjeringen svikter fagskolestudentene

ONF er svært skuffet over at regjeringen ikke sikrer rettsikkerheten til fagskolestudentene i statsbudsjettet for 2024, gjennom et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter. En av ti fagskolestudenter har ikke tilgang til noen ombudsordning og mange av ordningene vi ser i dag er lokale varianter som ikke innehar nødvendig juridisk kompetanse og heller ikke sikrer habilitet.  Dette er

Statsbudsjettet 2024: Regjeringen svikter fagskolestudentene Read More »

Psykiske lidelser utbredt blant studenter: Vi vil se tallene for fagskolestudentene

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) publiserte 19.9 «Tilleggsundersøkelse om psykiske lidelser blant studenter» SHoT (studenthelse.no). Rapporten søker å kartlegge forekomsten av psykiske lidelser blant studenter. Folkehelseinstituttet (FHI) har utført undersøkelsen. Rapporten viser at psykiske lidelser er utbredt i studentbefolkningen generelt. Over en tredel av studentene (33,9%) oppfyller de formelle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse. Tallene

Psykiske lidelser utbredt blant studenter: Vi vil se tallene for fagskolestudentene Read More »

Vi har ledig verv i kontrollkomiteen

Vi søker kandidater til ledig verv i Kontrollkomiteen! Kontrollkomiteen er ONFs interne «politi». Deres oppgave innebærer å påse at ledelsen, Hovedstyret, Landsstyret og Valgkomiteen opptrer i henhold til organisasjonens vedtekter og retningslinjer samt norske lover og regler. Kontrollkomiteen følger opp spørsmål, prosesser og saksganger internt i organisasjonen. Komiteen har ikke mulighet til å styre politikken til organisasjonen,

Vi har ledig verv i kontrollkomiteen Read More »

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning

Stadig flere studiesteder Rapporten Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2023 (hkdir.no) viser at tallet på utdanningstilbud i fagskolesektoren stadig stiger. Høsten 2022 var det registrert over 600 unike utdanningstilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning. Det var 58 fagskoler med til sammen 170 ulike studiesteder. Rapporten viser en nedgang i antallet fagskoler og en økning i antall

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning Read More »

Fagskolesektoren: Viktig i møte med grønn omstilling

Mandag 12. juni la Kompetansebehovsutvalget (KBU) fram rapporten om kompetansebehov for grønn omstilling på Klimahuset i Oslo. Utvalgsleder Sveinung Skule presenterte hovedtrekkene i rapporten og overleverte den til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Hele rapporten kan leses her.  Høyere yrkesfaglig utdanning vil spille en sentral rolle i det grønne skiftet  Rapporten handler om

Fagskolesektoren: Viktig i møte med grønn omstilling Read More »