Vil du påvirke fagskolesektoren?

Fagskolestudentenes innspill til Statsbudsjettet 2020

100 nye studieplasser til høyere yrkesfaglig utdanning 

Lansering av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2019