Bli medlem

MEDLEMSKAP

ONF har et bredt mangfold av medlemmer som ønsker å støtte fagskolestudentenes sak. Vi har fire typer medlemskap. Du kan være medlem i ONF selv om du ikke har studert på en fagskole. 

Kollektivt medlemskap for studentdemokratiene

Alle fagskolestudenter kan være medlem i ONF gjennom et kollektivt medlemskap. Det er studentdemokratiet på fagskolene som velger å melde seg inn i ONF. Dette gjøres ved at studentorganet vedtar medlemskap for sin fagskole. Når studentorganet gjør et slikt vedtak betyr det at alle studentene blir medlemmer av organisasjonen. En fagskole med kollektivt medlemskap regnes som et medlemslag i ONF. 

Kollektivt medlemskap vedtas av studentrådet ved fagskolen med kvalifisert flertall (2/3 flertall). ONF regner et medlemskap som gyldig når dere har levert signert innmeldingsskjema av både administrasjon og studentorgan, og innbetalt medlemskontingent. 

Vurderer din fagskole å bli medlem i ONF? Ta kontakt for mer informasjon.  

 

Enkeltmedlem

Enkeltstudenter har rett til å melde seg inn i ONF dersom studentens fagskole ikke har kollektivt medlemskap i organisasjonen.

Støttemedlem

Personer som ikke er fagskolestudent kan melde seg inn i organisasjonen som støttemedlem. Det er to typer støttemedlemskap; et for tidligere fagskolestudenter og et for de som ikke har studert på en fagskole, men ønsker å støtte organisasjonens arbeid.  Forskjellen på de to er at tidligere fagskolestudenter har rett til å inneha tillitsverv i organisasjonen, mens andre støttemedlemmer ikke kan det.  

Medlemsfordeler

Som medlem i ONF får du en sterkere stemme og er med å tale fagskolestudentenes sak. ONF fronter sine medlemmers saker opp mot beslutningstakere og samfunnet. Det betyr vi aktivt jobber for det medlemmene våre har vedtatt på landsmøtet. Studenter som er medlem kan stille til valg på landsmøtet til alle sentrale verv i ONF og være med å bestemme organisasjonens politikk, arbeidsprogram og vedtekter. Som medlemslag kan tillitsvalgte be om veiledning for å bygge studentdemokratiet, eller i saker som angår studentens velferd, studiekvalitet, og rettigheter og plikter som fagskolestudent. 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet og er for øyeblikket kr. 95,- per student per semester. Vi oppfordrer til at studentorganet og administrasjonen ved fagskolen sammen utarbeider en avtale om hvordan medlemskontingenten skal innbetales. 

Medlemskap for enkeltmedlemmer og støttemedlemmer

Jeg ønsker å bli medlem i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) for 95 kr i semesteret.