Intervju av landstyremedlem Hans Christian Klepsvik

Samarbeidsavtale med Fagskolen Rogaland om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning