Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer for ONF er sist revidert av landsstyret i ONF, under landsstyremøte 01.-03. september 2023. Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i regler som gjelder for forvaltning av offentlige bistandsmidler.