ONFs Landsmøte 2024 vel gjennomført

Landsmøtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen 15.-17.mars. I god tradisjon så var landsmøtet også i år preget av et stort engasjement og gode diskusjoner blant de som var tilstede.

Landsmøte for Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter 2024.

Landsmøtet er det høyeste beslutningsorganet i ONF og den viktigste årlige møteplassen for organisasjonen, både som et «politiske verksted» og som et sosialt samlingspunkt for medlemmene.

Thea Tuset (Foto: Tor Lindseth)

Jeg er svært fornøyd med et godt gjennomført landsmøte. Det er blitt vedtatt mye god og viktig politikk og prioriteringer for den kommende perioden. Det er gledelig å se det store engasjementet i ONF og oppmøtet under det som er årets viktigste møteplass for fagskolestudentene. Dette gir som alltid en ekstra «energiboost» til organisasjonen.– Thea Tuset

Stort oppmøte

Gjennom møtehelgen var nærmere 90 stykker til stede, bestående av delegater, observatører og gjester.

Blant gjestene under årets landsmøte var representanter fra mange av ONFs samarbeidspartnere til stede. Representanter var til stede fra Nasjonalt fagskoleråd, Samskipnadsrådet, Velferdstingene i Norge, Norsk studentorganisasjon (NSO), HØY (Interesseorganisasjonen for offentlige fagskoler), Norske fag- og friskolers landsforbund (NFFL), ANSA (Assocation of Norwegian Students Abroad), Elevorganisasjonen, LO-studentene, Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (IE&FLT). Representantene fra Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) var også invitert for å bidra med saksopplysninger under et innkommet forslag til landsmøtet som omhandlet medlemskap i SAIH.

Nye styringsdokumenter vedtatt under landsmøtet

I løpet av landsmøtet vedtok organisasjonen viktige styringsdokumenter for den kommende perioden. Det ble vedtatt endringer i politisk plattform, nytt arbeidsprogram, vedtektsendringer og revidering av strategi for 2023-2027. I tillegg ble det valgt nye tillitsvalgte for organisasjonen. Ingrid Marie Aarre ble gjenvalgt som nestleder av organisasjonen, mens ledervervet var ikke på valg i år.

Tydelige prioriteringer i det politiske arbeidet fremover

Landsmøtet var tydelig i sin prioritering av politiske saker for kommende periode. Det skal fortsatt prioriteres
– Å jobbe for en nasjonal studentombudsordning for fagskolestudentene
– Å jobbe for at høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) er et likeverdig alternativ til annen høyere utdanning, gjennom
– et dualt system med HYU på nivå 6,7 og 8 i Nasjonalt Kvalifiasjonsrammeverk (NKR)
– at studiepoeng fra HYU skal ha The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)-tilkobling
– at studenter innenfor HUY skal ha likeverdige rettigheter som studenter innenfor universitets- og fagskolesektoren
– at finansieringen av HYU skal dekke de reelle kostnadene til drift og utvikling av sektoren.
– Å jobbe for at fagskolestudentene skal ha tilfredsstillende velferdsordninger som sikrer god økonomi gjennom en studiestøtte på 2G, desentraliserte velferdsordninger gjennom nasjonal og digital studentskipnad og lavterskeltilbud for å sikre studentenes psykiske helse.
– Å utvikle politiske notater innenfor de viktigste sakene i fagskolesektoren


Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: