Studentdemokratisk Fagdag 29. april

ONF inviterer til Studentdemokratisk Fagdag  i Bergen. Vi vil sette fagskolestudenters utdannings- og yrkesframtid på agendaen med foredrag og workshops om politikk og studentdemokrati. Denne gangen for studentråd på Vestlandet, bestående av Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland.  Vi har invitert følgende personer til å holde foredrag for studentene: ·      Arvid Ellingsen, leder for Nasjonalt […]

Studentdemokratisk Fagdag 29. april Read More »