Intervju av landsstyremedlem Edvart Aune

NHOs kompetansebarometer 2022 lansert

 Helsefagarbeidere og fremtidens kompetanse