februar 2023

Intervju av landsstyremedlem Edvart Aune

Navn, alder, verv i ONF? Edvart Aune, 33 år, styremedlem i landsstyret (gjennom suppleringsvalg til landsstyret i desember 2022). Hvor kommer du fra? Oslo og Lillestrøm Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Jeg studerer prosjektledelse ved Folkeuniversitetets fagskole i Oslo. Nå studerer jeg på fjerde og siste semester […]

Intervju av landsstyremedlem Edvart Aune Read More »

NHOs kompetansebarometer 2022 lansert

Norge befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise. Flest bedrifter melder at de har behov for ansatte med fagbrev eller fagskoleutdanning, slår NHOs kompetansebarometer for 2022 fast. Onsdag 15. februar lanserte NHO sitt årlige kompetansebarometer. Rapporten er utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og estimerer kompetansebehovet til NHOs medlemsbedrifter, basert

NHOs kompetansebarometer 2022 lansert Read More »