Suppleringsvalg, tillitsverv ledig i valgkomiteen 

ONF har to ledige verv i valgkomiteen og nå søker vi kandidater til disse vervene.  Som medlem av valgkomiteen vil du bidra med å aktivt søke etter gode kandidater blant våre medlemmer til tillitsvervene valgkomiteen skal innstille på, og ellers bistå styret med å finne kandidater ved behov.  Valgkomiteen setter sin egen møteplan og skal i henhold […]

Suppleringsvalg, tillitsverv ledig i valgkomiteen  Read More »