Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i ONF

Alle tillitsvalgte fra venstre: Alexander Bjerketvedt, Bendik Mong, Tom Alexander Østensen, Vetle Morales Ree, Finn, Jacobsen, Thea Tuset, Dani Thomassen, Inger Johanne Tjelta Hivand, Ingrid Marie Aarre, Hans Christian Klepsvik, Karianne Leikvoll Stokstad, Kaeophailin Lueangphinvo, Kent Giskeødegård, Malin Sivertsen, Edvart Aune, Annica Fosli, Kristoffer Myklebust Egset, Lennart Tveita.

Ingrid Marie Aarre

Nestleder

Ola Nyhus

Generalsekretær

Hovedstyret er organisasjonens utøvende og økonomiske organ. Hovedstyret består av leder, nestleder og 3 ordinære styremedlemmer, totalt 5 medlemmer. Hovedstyret leder organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet, landsstyret og hovedstyret.

Ingrid Marie Aarre

Nestleder

Kristoffer Myklebust Egset

Hovedstyremedlem

Niklas Frogner

Hovedstyremedlem

Finn Jacobsen

Hovedstyremedlem

Landsstyret er organisasjonens øverste politiske og organisatoriske organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av 6 ordinære landsstyremedlemmer og hovedstyrets 5 medlemmer, totalt 11 personer. Hovedstyrets leder er også leder av landsstyret.

Ingrid Marie Aarre

Nestleder

Kristoffer Myklebust Egset

Landsstyremedlem

Niklas Frogner

Landsstyremedlem

Finn Jacobsen

Landsstyremedlem

Edvart Aune

Landsstyremedlem

Vetle Morales Ree

Landsstyremedlem

Tom Alexander Østensen

Landsstyremedlem

Kaeophailin Luangphinvo

Landsstyremedlem

Hans Christian Klepsvik

Landsstyremedlem

Karianne Leikvoll Stokstad

Landsstyremedlem

Dani Thomassen

Landsstyremedlem

Kent Giskeødegård

Landsstyremedlem

Kontrollkomiteen er organisasjonens interne politi og består av tre medlemmer. Komiteen velger sin egen leder.

Malin Sivertsen

Kontrollkomitemedlem

Thomas Stavø Johnstone

Kontrollkomitemedlem

Lennart Tveita

Kontrollkomitemedlem

Valgkomiteen instiller på kandidater som stiller til valg under landsmøtet og består av tre medlemmer. Komiteen velger sin egen leder.

Annica Fosli

Valgkomitemedlem

Bendik Mong

Valgkomitemedlem

Vilja Houen Askelund

Valgkomitemedlem

Alexander Bjerketvedt

Valgkomitemedlem

Inger Johanne Tjelta Hivand

Valgkomitemedlem