mai 2018

Gjør om fagskolepoengene dine til studiepoeng

Gjennom Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (også omtalt som Fagskoleloven) får alle fagskolestudenter studiepoeng for fagskoleutdanningen sin. Loven tredde i kraft 1. juli 2018. Også tidligere fagskolestudenter som har mottatt fagskolepoeng gjennom sin utdannelse før 1. juli 2018 vil også ha rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i vitnemålet sitt. Denne retten […]

Gjør om fagskolepoengene dine til studiepoeng Read More »

Viktige seire for fagskolestudentene

Fagskolestudentene jubler etter at det ble klart at Stortinget går inn for at fagskolestudentene skal få studiepoeng og rett til å kalle seg høyere yrkesfaglig utdanning.  Stortingets utdanningskomité har levert sin innstilling til ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) mener loven er et viktig steg på veien mot at fagskolestudenter

Viktige seire for fagskolestudentene Read More »