Æresmedlemmer

I henhold til ONFs vedtekter kan æresmedlemskap tildeles enkeltpersoner som på en særlig fremragende måte har tjent organisasjonens sak. Det er Landsmøtet som vedtar æresmedlemskap i henhold i vedtektene. Per dags dato har organisasjonen fire æresmedlemmer: Arvid Ellingsen, Kjersti Bjørnevik, Knut Erik Beyer-Arnesen og Gry Benedicte Sterner.

Våre æresmedlemmer:

Gry Benedicte Sterner

Gry Benedicte Sterner ble tildelt sitt æresmedlemskap under Landsmøtet 2023. Æresmedlemskapet ble enstemming vedtatt, komiteens begrunnelse var som følger:

Benedikte Sterner er tidligere leder av Nasjonalt Fagskoleråd og jobber i dag som rådgiver i LO.

Ikke bare var hun leder av Fagskolerådet, men hun er en av personene som tok initiativ til rådets opprettelse. Hun er også hovedinitiativtaker for opprettelsen av ONF, og la til rette for blant annet oppstartskonferansen på Sørmarka i 2011. Dermed var hun en nøkkelperson i arbeidet med stiftelsen av organisasjonen i 2012.

Benedikte Sterner er og har alltid vært en stor pådriver for yrkesfag og høyere yrkesfaglig utdanning. Hun har særlig bidratt med å fremme fagskolestudentenes stemme og poengtert viktigheten av den.

For ONF var Benedikte en person som virkelig satte fagskolestudentenes sak på dagsorden, og belyste viktigheten av studentstemmen. I oppstarten av ONF bidro Benedikte blant annet med å skrive søknad om midler til stiftelsen av organisasjonen, og var en stor støtte for studentrepresentantene i oppstartsfasen. Hun bidro med opplæring og tilrettelegging for de studenttillitsvalgte helt fra starten for at de skulle føle seg trygge og ivaretatt i sin rolle. Vi kan trygt si at ONF ikke ville vært den samme uten hennes arbeid og engasjement.

Kjersti Bjørnevik

Kjersti Bjørnevik ble tildelt sitt æresmedlemskap under Landsmøtet og 10-års jubileum 2022. Æresmedlemskapet ble enstemming vedtatt, komiteens begrunnelse var som følger:

Kjersti Bjørnevik er et navn som har stor betydning for organisasjonen vi i dag kjenner som ONF.

I 2011 utførte Kjersti et møysommelig detektivarbeid for å identifisere fagskolestudentenes behov, ved å kartlegge og samle informasjon om fagskolene. Dette førte fram til et oppstartsmøte hvor tillitsvalgte fra samtlige av landets fagskoler ble samlet for å danne grunnlaget for en felles studentorganisasjon.

Kjersti har etter ONFs stiftelse i 2012 fulgt oss på sidelinjen og vært engasjert på fagskolestudentenes vegne. I senere tid har hun bidratt både med formidling av vår historie og skolering av tillitsvalgte og ansatte. Gjennom å formidle ONFs oppstart og videre historie, har hun vist oss viktigheten av organisasjonens arbeid og synliggjort organisasjonens identitet som politisk pådriver for fagskolestudentenes sak.

ONF hadde ikke eksistert uten innsatsen Kjersti la ned for å organisere fagskolestudentene. Dette arbeidet la grunnlaget for det ONF er i dag – en felles stemme for fagskolestudentene. Engasjementet og drivkraften Kjersti viste i forbindelse med å samle fagskolestudentene i 2011 har vært uvurderlig for ONF og viser henne som et tydelig forbilde for de tillitsvalgte som har tatt stafettpinnene videre.

Vi vil gjerne vise takknemlighet i forbindelse med organisasjonens 10-års jubileum, ved å tildele Kjersti Bjørnevik æresmedlemskap i ONF. 

ONF gratulerer så mye med velfortjent æresbevisning!

Les nyhetssaken om æresmedlemskapet her

Knut Erik Beyer-Arnesen

Knut Erik Beyer-Arnesen ble tildelt sitt æresmedlemskap under Landsmøtet og 10-års jubileum 2022. Æresmedlemskapet ble enstemming vedtatt, komiteens begrunnelse var som følger:

Knut Erik Beyer-Arnesen jobber som fagsjef for utdanning i Abelia og er styreleder for Forum for Fagskoler (FFF). Knut Erik har jobbet med høyere yrkesfaglig utdanning og utdanningspolitikk i flere tiår, og er en viktig skoleringsressurs for ONF. Før ONF så dagens lys jobbet han for at fagskolestudentene skulle få sin egen studentorganisasjon, og er i dag en av våre viktigste samarbeidspartnere og støttespillere.

Gjennom sitt mangeårige engasjement i Nasjonalt fagskoleråd, hvor han også har vært nestleder i flere perioder, har Knut Erik vært en meget stor pådriver for studentmedvirkning. Han har ved enhver anledning sørget for å inkludere fagskolestudentene og vårt perspektiv i alle prosesser vi bør være med på. Vi kan takke Knut Erik for mange av de seierne ONF har oppnådd siden organisasjonen ble stiftet. Fagskolen hadde ikke vært den samme uten hans arbeid og engasjement. 

Det er svært få som kan sammenligne seg med Knut Erik sin kunnskap og fremragende engasjement for fagskolesektoren, fagskolestudentene og hans iver for å løfte oss frem.

Vi vil gjerne vise takknemlighet i forbindelse med organisasjonens 10-års jubileum, ved å tildele Knut Erik Beyer-Arnesen æresmedlemskap i ONF. 

ONF gratulerer så mye med velfortjent æresbevisning!

Les nyhetssaken om æresmedlemskapet her

Arvid Ellingsen

Arvid Ellingsen ble tildelt sitt æresmedlemskap under Landsmøtet 2021. Dette var også organisasjonens første. Æresmedlemskapet ble enstemming vedtatt, komiteens begrunnelse var som følger:

Arvid Ellingsen jobber som spesialrådgiver i LO med ansvar for høyere yrkesfaglig utdanning og annen høyere utdanning. Han har vært svært aktiv som leder og styrerepresentant i Nasjonalt Fagskoleråd i en årrekke, hvor han har fremmet flere store og viktige saker for fagskolesektoren og fagskolestudentenes rettigheter. Arvid Ellingsen har gjennom flere år vært en viktig støttespiller for ONF, både gjennom hans daglige arbeid, politisk arbeid og påvirkning, samt kursing og opplæring av nye tillitsvalgte. Han stiller opp for ONF uansett og bruker gjerne mye av sin fritid for å jobbe med oss.

Arvid Ellingsen har engasjert seg langt utover hva som kan forventes i en lang rekke saker som er viktige for fagskolestudentene, samt gjort en fremragende innsats for å styrke fagskolens stilling i Norge.

ONF gratulerer så mye med velfortjent æresbevisning!

Les nyhetssaken om æresmedlemskapet her