Historie

ONFs historie

Høyere yrkesfaglig utdanning har lange tradisjoner. Den første fagskolen ble opprettet så tidlig som på 1700-tallet i Norge. Fortsatt skulle det ta over 250 år før fagskolestudentene stiftet sin egen organisasjon, hele 76 år etter Norges første studentorganisasjon, NSO, ble konstituert.  

Høsten 2011 samlet en gjeng fagskolestudenter seg for å lufte ideen om en egen organisasjon, og slik ble det. Den 29. april 2012 samlet de flere studentrepresentanter fra 50 fagskoler i Norge for å stifte det som skulle bli Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). I innkallingen til stiftelsesmøtet stod det at: «Denne helgen vil bli skrevet inn i historien som dagene da fagskolestudentene samlet seg til én kraftig rungende stemme». Denne svulstige åpningen viste seg å være framsynt. Siden den gang har fagskolestudentene stått sammen om å styrke sine rettigheter og utvikle fagskolesektoren. I dag har ONF blitt en selvskreven deltaker der høyere yrkesfaglig utdanning diskuteres.  

Organisasjonen har hatt en stor utvikling siden oppstarten. Dette ved hjelp av dyktige tillitsvalgte og ansatte, som har jobbet målbevisst for å styrke organisasjonens arbeid for fagskolestudentene og fagskolesektoren. Siden 2018 har ONF gradvis utvidet sekretariatet, i dag har organisasjonen to frikjøpte tillitsvalgte og tre fast ansatte.

Parallelt med ONFs fremvekst har også fagskolen vært gjennom en enorm utvikling. Med NOU om fagskolen i 2014, stortingsmelding i 2016 og ny fagskolelov i 2018, har fagskolen gått fra å være lite kjent og få lite oppmerksomhet, til å være et satsingsfelt for myndighetene.  

ONF har bidratt til en rekke seiere for fagskolestudentene gjennom de siste ti årene. Størst er kanskje arbeidet med studentrettigheter som rett til foreldrepermisjon, studentenes rett til å opprette studentorgan og rett til å bli medlem av en studentsamskipnad. ONF har i tillegg fått en rekke andre gjennomslag som endring av gradstitlene for studiene og navneendringen fra fagskolepoeng til studiepoeng.   

Ledere i ONF
• Kjersti Bjørnevik (2011, ledet arbeidet med etablering av organisasjonen)
• Malin Nøss Vangsness (2011 – 2012, leder av Interimstyret)
• Tor Erik Høydahl Eriksson (2012 – 2013)
• Malin Nøss Vangsness (2013 – 2015)
• Silje Kjørholt (2015 – 2017)
• Christoffer Blaalid (1,5 periode fra 2017 – 2019)
• Wictor Østvand Jensen (2019 – 2021)

• Henning Skau (2021 – 2023)
• Thea Tuset (2023-d.d.)

ONFs tidligere ledere. Fra venstre: Henning Skau, Wictor Østvand Jensen, Silje Kjørholt, Malin Nøss Vangsness, Kjersti Bjørnevik, Tor Erik Høydahl Eriksson