Regionsseminar

Regionsseminar 2024

ONFs regionseminar er noe vi har ønsket å arrangere for våre medlemslag lenge for å kunne nå våre medlemslag mer lokalt ut i regionene. Etter suksessen med ONFs Høstseminar i Studentdemokrati så vil vi arrangere noe liggende i mindre skala som fokuserer på det mer lokale.

Dette blir et seminar som legger vekt på den regionale studentmedvirkningen i arbeidet med studentpolitikk, studentmiljø og studentvelferd. Vi oppfordrer alle medlemslag til å delta da dette er en stor påvirkningsmulighet for deres studentorgan innad i deres lokale region, og en god mulighet for å bli kjent med andre fagskoler i samme region.

Vi ønsker å komme nærmere på regionene og diskutere de lokale utfordringene med studentmiljøet for å se hvordan det kan jobbes for å gjøre hverdagen til fagskolestudentene enklere i regionen.   

Når og hvor

  • Region Øst: 20. januar. Sted: Fagskolen Kristiania
  • Region Midt-Nord 27. januar: Sted: (Ikke avklart enda. Blir i eller rundt Trondheim)
  • Region Sør-Øst: 17.februar. Sted: Noroff Kristiansand
  • Region Vest: 24. februar. Sted: Fagskulen Vestland

Litt om programmet

  • Frem til lunsj blir det presentasjoner av ONF, fagskolene, studentsamskipnaden og Velferdstinget. Deretter legger vi opp til allmendiskusjon og går over relevant politikk for regionene og utfordringer fagskolestudentene opplever i dag.
  • Etter lunsj blir det en workshop hvor vi ser litt på løsninger på diverse utfordringer som fagskolestudentene opplever og går over hvordan studentorganene kan gå frem for en politisk påvirkning i sin region og hva slags muligheter det er.
  • Det vil også være litt orientering og forberedelser til ONFs Landsmøte.

Hvem kan delta

Alle medlemslag i ONF kan stille med to representanter til regionseminaret.

Kost, losji og reise i forbindelse med regionseminaret

ONF dekker alle måltider under regionseminaret. Reise til og fra regionseminaret dekkes av fagskolen eller studentorganet. Det er også mulig å delta på arrangementet digitalt. I noen regioner kan det være nødvendig med overnatting for noen som må reise dagen før eller etter. Gi oss beskjed om dette så skal vi se på hvor mange dette gjelder og tilgjengelighet på rom.

Regionsseminar 2024

Påmelding til ONFs Regionsseminar 2024

(MERK: Vi benytter reCAPTCHA V3 sitt spamfilter – Dersom du får feilmelding, prøv å åpne siden i inkognitomodus eller benytt et annet nettverk dersom du sitter på f.eks et skolenettverk.)