Landsmøtet

Landsmøtet
Hold av datoene 24.-26. mars 2023 for neste års Landsmøte!

Landsmøte 2022 - 10årsjubileum 31.mars - 03.april

Landsmøtet er ONFs høyeste beslutningsorgan hvor alle studentrepresentantene fra ONFs medlemslag møtes for å vedta politikk, velge tillitsvalgte og ha det sosialt sammen. I år arrangeres Landsmøte og 10års jubileet fra torsdag 31.mars – søndag 3.april på Quality Airport Hotel Gardermoen. I år er Landsmøtet ekstra spesielt fordi ONF feirer 10 år! I sammenheng med landsmøtet skal vi feire bursdagen til organisasjonen med en markering fredag 01.april. 


Påmelding til Landsmøtet 2022

Påmeldingsfristen til Landsmøtet er 27. februar, og etter denne fristen er påmeldingen bindende. 1.gangsinnkallingen ble sendt medlemslag 17.desember. Vi tar forbehold om at endringer i smittevernsituasjonen kan føre til endringer. (Påmelding finner du nederst på denne siden)


Hva skjer på Landsmøtet?
Studentrepresentanter deltar for å diskutere og vedta styringsdokumentene til ONF som sier hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er vedtakene som er gjort på ONFs Landsmøte som styrer hvordan vi jobber for å fremme fagskolestudentenes interesser.
I tillegg velger Landsmøtet ny leder, nestleder, hovedstyret, landsstyret, kontrollkomite og valgkomite for det kommende året.

 

En viktig møteplass for organisasjonen
Et landsmøte i ONF består ikke kun av formaliteter. I tillegg til å vedta organisasjonens styringsdokumenter og tillitsvalgte for organisasjonen, så er ONF sitt landsmøte også en viktig sosial møteplass for fagskolestudentene. Vi arrangerer politisk debatt hvor vi inviterer politikere, spiser god mat og  skal ha teambuilding hvor man blir godt kjent med de andre fagskolestudentene og ONFs tillitsvalgte.

Hvem kan delta?
Alle medlemslag i ONF kan sende to representanter til Landsmøtet. Alle medlemslag kan sende en delegat og en observatør. Medlemslag som består av over 800 studenter, har mulighet til å sende tre representanter (totalt to delegater og en observatør). Deltakere fra hvert medlemslag utpekes av studentorganet ved fagskolen.

 

Forslag til Landsmøtet
Alle medlemslag og enkeltmedlemmer i ONF kan sende inn forslag til Landsmøtet.

For endringer i vedtektene er forslagsfristen 17. februar.

 

Frist for å få behandlet forslag til arbeidsprogram, politisk plattform, strategiplan og resolusjoner av landsstyret er 22. mars. Forslag til landsmøtet kan fremmes helt frem til dagsorden settes under starten av Landsmøtet, men det oppfordres å forholde seg til denne fristen for å få en innstilling av Landsstyret.

Send inn forslag ved å sende mail til her

 

Valg av tillitsvalgte
På landsmøtet skal det velges nye tillitsvalgte som skal lede ONF for den kommende perioden. Alle medlemmer i ONF som er eller har vært student ved en fagskole kan stille til valg. Fristen for å stille som nestleder i ONF er 10. februar. Ledervervet er et toårig verv, og er ikke til valg i år. Frist for å stille til øvrige verv i ONF 1. april kl. 15.00. Det oppfordres allikevel sterkt til å melde sitt kandidatur til Valgkomiteen i god tid før Landsmøtet av hensyn til Valgkomiteen og deres arbeid.

Les mer om valg her.

 

Kost, losji og reise i forbindelse med landsmøtet
ONF dekker overnatting og alle måltider under landsmøtet. Reise til og fra landsmøtet dekkes av fagskolen eller studentorganet. Vi ber deltakere innstendig om å ikke bestille billetter før 24.februar da det vil være avklart i 2.gangsinnkalling om landsmøtet blir avholdt fysisk eller digitalt ut fra smittesituasjon.

 

Hold av dato for digitalt formøte
I forbindelse med landsmøtet vil det bli avholdt et digitalt formøte mandag 21.mars
kl. 18-20. Mer informasjon om dette vil komme i 2. gangsinnkalling.

Smittevernhensyn
For vår organisasjon er det viktig at våre medlemmer føler seg trygge under våre arrangementer. ONF er opptatt av at alle våre arrangementer er i tråd med nasjonale råd og anbefalinger om smittevern, i tillegg til regler og råd i kommunen hvor landsmøtet skal avholdes. Gjeldende smittevernråd og retningslinjer vil bli informert deltakere i forkant av landsmøtet. Dersom du har ytterligere spørsmål i forbindelse med smittevern under landsmøtet så ta kontakt med wictor.jensen@fagskolestudent.no/tlf. 46 83 71 40.

 

 

Landsmøte 2022 og 10. års jubileum

Meld deg på Landsmøtet og 10 årsjubileum, påmeldingsfrist 27.02.22

(MERK: Vi benytter reCAPTCHA V3 sitt spamfilter – Dersom du får feilmelding, prøv å åpne siden i inkognitomodus eller benytt et annet nettverk dersom du sitter på f.eks et skolenettverk.)

Styresett
Landsmøtet

ONFs Landsmøte

Hvert år innen 1. mai arrangeres ONFs landsmøte. Det er organisasjonens høyeste beslutningsorgan hvor alle studentrepresentantene fra medlemslagene møtes for å vedta politikk, velge tillitsvalgte og ha det sosialt sammen.

Hva skjer på Landsmøtet?

Det er vedtektsfestet hvilke saker som skal behandles på Landsmøtet. Studentrepresentanter deltar for å diskutere og vedta styringsdokumentene til ONF. Disse sier hvilke prioriteringen som skal gjøres. Det er vedtakene som er gjort på Landsmøtet som styrer hvordan vi jobber for å fremme fagskolestudentenes interesser. I tillegg velger Landsmøtet ny leder, nestleder, hovedstyre, landsstyre, kontrollkomite og valgkomite for det kommende året.

En viktig sosial møteplass

Et landsmøte i ONF består ikke kun av formaliteter. I tillegg til å vedta organisasjonens styringsdokumenter og valg av tillitsvalgte, er landsmøtet også en viktig møteplass for fagskolestudentene. Vi arrangerer debatter hvor vi inviterer politikere, spiser god mat og har teambuilding så man blir godt kjent med andre fagskolestudentene og organisasjonens tillitsvalgte.

Hvem kan delta?

Alle medlemslag i ONF kan sende to representanter til Landsmøtet, dette er en delegat og en observatør. Medlemslag som består av over 800 studenter kan sende en ekstra delegat (til sammen to delegater og en observatør). Deltakerne fra hvert medlemslag utpekes av studentorganet ved fagskolen og er ofte leder eller nestleder av studentrådet.

 

Støttemedlemmer kan delta med observatørstatus.

Forslag til Landsmøtet

Alle medlemslag og enkeltmedlemmer i ONF kan sende inn forlag til Landsmøtet. Frist for å sende inn endringsforslag til vedtektene er 6 uker før Landsmøtet. Landsstyret behandler og innstiller på forslag endringsforslag til arbeidsprogram, politisk plattform, strategiplan og resolusjoner, men forslag til disse kan fremmes helt frem til dagsorden settes under starten av møtet.

 

Du finner de gjeldende styringsdokumentene her

Kost, losji og reise i forbindelse med Landsmøtet

ONF dekker overnatting og alle måltider under Landsmøtet. Reise til og fra Landsmøtet dekkes av fagskolen eller studentorganet.

Valg av tillitsvalgte

Under Landsmøtet skal det velges nye tillitsvalgte som skal lede ONF for den kommende perioden. Alle medlemmer i ONF som er eller har vært student ved en fagskole kan stille til valg. Ledervervet er et toårig verv og er til valg neste år. Fristen for å stille til verv settes i god tid før valg, slik at valgkomiteen kan innstille på kandidater til de ulike vervene. En innstilling er en slags anbefaling fra ONFs valgkomite.