Landsmøtet

Landsmøtet

Landsmøte i ONF

Landsmøtet er ONF sitt høyeste beslutningsorgan og avholdes innen 1. mai hvert år. Her deltar studentrepresentanter fra ONFs medlemslag for å diskutere og vedta organisasjonens hva organisasjonen skal mene og hvilket arbeid ONF skal prioriteringer gjennom organisasjonens styringsdokumenter. I tillegg velger Landsmøtet ny leder, nestleder og øvrige tillitsvalgte for det kommende året. Det er vedtakene som er gjort på ONFs Landsmøte som styrer hvordan vi jobber for å fremme fagskolestudentenes interesser.

En viktig møteplass for organisasjonen
Landsmøte i ONF varer normalt fra fredag til søndag. I tillegg til å vedta organisasjonens styringsdokumenter og tillitsvalgte for organisasjonen, så er ONF sitt Landsmøte også en viktig sosial møteplass for organisasjonen. På lørdag kveld arrangeres ONFs årlige festmiddag hvor medlemmer kan hygge seg og bli bedre kjent. Under Landsmøtet så arrangeres det også paneldebatt med representanter fra de politiske partiene, og det blir spennende diskusjoner om status for fagskolene og veien videre for fagskolesektoren.

Kommende Landsmøte
ONF sitt landsmøte avholdes 1-3. april 2022 på Quality Airport Hotel Gardermoen. 1.gangsinnkallingen ble sendt medlemslag 17.desember. Vi tar forbehold om at endringer i smittevernsituasjonen kan føre til endringer. Dette vil da informeres påmeldte deltakere.

Påmelding til Landsmøtet 2022
Påmeldingsfristen til Landsmøtet er 27. februar, og etter denne fristen er påmeldingen bindende. (Påmelding finner du nederst på denne siden.)

Hvem kan delta?
Landsmøtet i ONF består av delegater og observatører fra alle fagskolene som er medlem i ONF. Hver fagskole defineres som et medlemslag, og studentorganene på fagskolene velger to representanter til Landsmøtet. Begge disse deltakerne må være fagskolestudenter.

Alle medlemslag i ONF kan sende to representanter til Landsmøtet. Alle medlemslag kan sende en delegat og en observatør. Medlemslag som består av over 800 studenter, har mulighet til å sende en ekstra delegat (totalt to delegater og en observatør). Deltakere fra hvert medlemslag utpekes av studentorganet ved fagskolen.

Forslag til Landsmøtet
Alle medlemslag og enkeltmedlemmer i ONF kan sende inn forslag til Landsmøtet.

For endringer i vedtektene er forslagsfristen 17. februar.

Frist for å få behandlet forslag til arbeidsprogram, politisk plattform, strategiplan og resolusjoner av landsstyret er 22. mars. Forslag til landsmøtet kan fremmes helt frem til dagsorden settes under starten av Landsmøtet, men det oppfordres å forholde seg til denne fristen for å få en innstilling av Landsstyret.

Send inn forslag ved å sende mail til her

Valg av tillitsvalgte
På landsmøtet skal det velges nye tillitsvalgte som skal lede ONF for den kommende perioden. Alle medlemmer i ONF som er eller har vært student ved en fagskole kan stille til valg. Fristen for å stille som nestleder i ONF er 10. februar. Ledervervet er et toårig verv, og er ikke til valg i år. Frist for å stille til øvrige verv i ONF 1. april kl. 15.00. Det oppfordres allikevel sterkt til å melde sitt kandidatur til Valgkomiteen i god tid før Landsmøtet av hensyn til Valgkomiteen og deres arbeid.

Les mer om valg her.

Kost, losji og reise i forbindelse med landsmøtet
ONF dekker overnatting og alle måltider under landsmøtet. Reise til og fra landsmøtet dekkes av fagskolen eller studentorganet. Vi ber deltakere innstendig om å ikke bestille billetter før 24.februar da det vil være avklart i 2.gangsinnkalling om landsmøtet blir avholdt fysisk eller digitalt ut fra smittesituasjon.

Hold av dato for digitalt formøte
I forbindelse med landsmøtet vil det bli avholdt et digitalt formøte mandag 21.mars
kl. 18-20. Mer informasjon om dette vil komme i 2. gangsinnkalling.

ONFs 10-årsjubileum 31. mars til 1.april

ONF fyller 10 år i 2022 og dette skal feires! I sammenheng med ONFs Landsmøte, skal vi ha en ekstra markering torsdag 31. mars til fredag 1. april for å jubilere organisasjonen og arbeidet vi har gjort for fagskolestudentenes sak siden 2012. Programmet er foreløpig en hemmelighet, men innen den tid det offentliggjøres oppfordrer vi alle som ønsker å ta del i feiringen å holde av datoene.

Smittevernhensyn
For vår organisasjon er det viktig at våre medlemmer føler seg trygge under våre arrangementer. ONF er opptatt av at alle våre arrangementer er i tråd med nasjonale råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene, i tillegg til regler og råd i kommunen hvor landsmøtet skal gjennomføres. ONF har også en god dialog med hotellet hvor landsmøtet og 10-årsjubileumet skal holdes, og vil påse at nødvendige smittevernstiltak i regi av hotellet skal kunne dokumenteres. I tillegg vil ONF ha egen smittevernansvarlig for arrangementet, og gjeldende smittevernråd og retningslinjer vil bli informert deltakere i forkant av landsmøtet. Dersom du har ytterligere spørsmål i forbindelse med smittevern under landsmøtet så ta kontakt med wictor.jensen@fagskolestudent.no/tlf. 46 83 71 40.

Landsmøte 2022 og 10. års jubileum

ONF-symbol-maplisting-70x70

Meld deg på Landsmøtet, påmeldingsfrist 27.02.22

(MERK: Vi benytter reCAPTCHA V3 sitt spamfilter – Dersom du får feilmelding, prøv å åpne siden i inkognitomodus eller benytt et annet nettverk dersom du sitter på f.eks et skolenettverk.)

ingvildreinton.com
Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?