Landsmøtet

Landsmøtet

Landsmøte i ONF

Landsmøtet er ONF sitt høyeste beslutningsorgan og avholdes innen 1. mai hvert år. Her deltar studentrepresentanter fra ONFs medlemslag for å diskutere og vedta organisasjonens hva organisasjonen skal mene og hvilket arbeid ONF skal prioriteringer gjennom organisasjonens styringsdokumenter. I tillegg velger landsmøtet ny leder, nestleder og øvrige tillitsvalgte for det kommende året. Det er vedtakene som er gjort på ONFs landsmøte som styrer hvordan vi jobber for å fremme fagskolestudentenes interesser.

Kommende landsmøte
Vi planlegger i disse dager for et digitalt landsmøte 19 – 21. mars 2021.

Hvem kan delta?
Landsmøtet i ONF består av delegater og observatører fra alle fagskolene som er medlem i ONF. Hver fagskole defineres som et medlemslag, og studentorganene på fagskolene velger to representanter til landsmøtet. Begge disse deltakerne må være fagskolestudenter.

En viktig møteplass for organisasjonen
Landsmøte i ONF varer normalt fra fredag til søndag. I tillegg til å vedta organisasjonens styringsdokumenter og tillitsvalgte for organisasjonen, så er ONF sitt landsmøte også en viktig sosial møteplass for organisasjonen. På lørdag kveld arrangeres ONFs årlige festmiddag hvor medlemmer kan hygge seg og bli bedre kjent. Under landsmøtet så arrangeres det også paneldebatt med representanter fra de politiske partiene og det blir spennende diskusjoner om status for fagskolene og veien videre for sektoren.

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?