Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022 – Tilbake til normalen?

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) lanserte i dag 29.oktober resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022. Studiebarometeret undersøker studiekvaliteten blant fagskolestudentene. Dette er den største undersøkelsen som er utført i fagskolesektoren. Om lag 22 000 fagskolestudenter på 720 utdanningstilbud ved 57 fagskoler kunne svare på undersøkelsen denne våren. 42 prosent, eller i overkant av […]

Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022 – Tilbake til normalen? Read More »