mai 2023

Stortingets innstilling til: Utsyn over kompetansebehovet

I går, 25. mai, la Utdannings- og forskningskomiteen fram sin innstilling til Stortingsmeldingen Utsyn over kompetansebehovet i Norge.  Vi er svært glade for at alle komiteens medlemmer så tydelig uttrykker at flere bør ta fagskoleutdanning for å gjøre oss rustet til å møte kompetansebehovet i samfunnet, sier Thea Tuset, leder i ONF. Norge trenger flere …

Stortingets innstilling til: Utsyn over kompetansebehovet Les mer »

Revidert statsbudsjett 2023

I dag la regjeringen fram det reviderte statsbudsjett for 2023. I budsjettet gjøres det en rekke omdisponeringer og tilleggsbevilgninger, det vil si at det opprinnelige statsbudsjettet for 2023 justeres. Det er ingen vesentlige endringer for fagskolesektoren eller studentvelferden, noe det heller ikke pleier å være i revidert. Men det er likevel særlig en tilleggsbevilgninger ONF …

Revidert statsbudsjett 2023 Les mer »