mai 2023

Revidert statsbudsjett 2023

I dag la regjeringen fram det reviderte statsbudsjett for 2023. I budsjettet gjøres det en rekke omdisponeringer og tilleggsbevilgninger, det vil si at det opprinnelige statsbudsjettet for 2023 justeres. Det er ingen vesentlige endringer for fagskolesektoren eller studentvelferden, noe det heller ikke pleier å være i revidert. Men det er likevel særlig en tilleggsbevilgninger ONF …

Revidert statsbudsjett 2023 Les mer »