Søkbare midler

Har du eller studentdemokratiet på fagskolen din en god idé for å fremme studentdemokratiet på fagskolen deres? Da har du mulighet til å søke på prosjektmidler fra ONF.  

ONF ønsker å bistå medlemslagene for å styrke det lokale studentdemokratiet. Et studentdemokrati har forskjellige former og størrelse på de ulike fagskolene, men alle har til felles at det er en møteplass hvor fagskolestudentene har mulighet til å påvirke sin studiehverdag, på fagskolen og nasjonalt via ONF. 

Vi håper at midlene kan bidra til å styrke det lokale studentdemokratiet ved å støtte opp under tiltak som dere mener er viktig. Siden studentdemokratiene er så forskjellige mener vi det er studentene lokalt som best vet hvordan det lokale arbeidet kan forbedres. 

 Tiltakene kan være så mangt, her har dere noen eksempler: 

  • Avholde kurs/opplæring for alle tillitsvalgte på fagskolen for å gjøre dem bevist på rollen.  
  • Bruke midler til et prosjekt som har som mål å sikre kontinuitet i studentrådstyret 
  • Oppstartsprosjekt for studentorganet 
  • Markedsføringskampanje
  • Kickoff med tillitsvalgte 
  • Knytte kontakt og samarbeide med andre studentdemokratiene i nærområdet eller nasjonalt. 
  • Bli-kjentmiddag for de tillitsvalgte

Det er lav terskel for å søke på disse midlene. Trenger dere hjelp til å fylle ut søknaden eller har spørsmål er det bare å ta kontakt på post@fagskolestudent.no eller på tlf. 918 61 470 

Søknadsfristen er løpende. Hovedstyret vil behandle søknaden og gi dere svar innen 14 dager.  

Dere kan søke ved å fylle ut skjema under. Vi anbefaler at dere leser mer om prosjektmidlene her

Søknadskjema

(MERK: Vi benytter reCAPTCHA V3 sitt spamfilter – Dersom du får feilmelding, prøv å åpne siden i inkognitomodus.)