Reiser og utlegg

På denne siden finner du ONF sitt refusjons- og reiseregningsskjema. Dette skjemaet skal kun brukes av tillitsvalgte, og kun i forbindelse med utlegg og reiser i sentral regi. Honorarer for møter sendes fortsatt inn på vanlig måte. Nederst på siden finner du informasjon om innhenting av data gjennom skjemaet. Ved spørsmål om skjemaet ta kontakt med generalsekretær.

Tips og triks for rask utbetaling og kort behandlingstid 🙂
  • Husk alle bilag, kun kvittering for kjøp, føreløpig kvittering og kontoutskrift er ikke gyldig bilag (sjekk alltid at du legger ved riktig bilag)
  • Utlegg for reise må alltid sendes i eget skjema. Alle andre utlegg kan sendes i samme skjema «legg til ting»
  • Vær nøye med benevning på «arrangement», Do: Landsmøte 2023, HS03. Dont: Landsmøte, LS, HS
  • Dersom et utlegg er forbundet med en egen avtale med f.eks GS, bruk kommentarfeltet «avtalt med…»
  • Oppdager du feil i ditt skjema, ta kontakt med ola@fagskolestudent.no snarest
På denne siden finner du ONFs utleggs- og reiseregningsskjema. Dette benyttes i forbindelse med reiser og utlegg i regi av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Skjemaet skal kun benyttes av tillitsvalgte, og organisasjonen vil kun benytte innsamlet data som bilag til utbetaling av refusjoner og reiseregninger. Dataene vil lagres i programmet cognitoforms og vil kun være tilgjengelige for Generalsekretær og Leder. Skjemaet innhenter kun informasjon som er nødvendig for utbetaling av refusjoner, og organisasjonen vil ikke oppbevare innsamlet data lenger enn det som kreves i loven om bokføring.