mars 2023

Landsmøtet 2023

Årets landsmøte i ONF ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen fredag 24. – søndag 26. mars. Med rekordmange påmeldte studenter og en spennende debatt om HYU 2030 som innledning lå alt til rette for en flott helg med gode diskusjoner, spennende forslag til politikk og godt sosialt samhold. Landsmøte er det høyeste beslutningsorganet i […]

Landsmøtet 2023 Read More »

Utsyn over kompetansebehovet i Norge er nå lansert

Fredag 24 mars la Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe fram stortingsmeldinga Utsyn over kompetansebehovet i Norge (Tydeligere prioriteringer og mindre byråkrati i forskning og høyere utdanning – regjeringen.no). Denne stortingsmeldingen vurderer fremtidens kompetansebehov og foreslår endringer regjeringen mener trengs for at utdanningssystemet bedre skal sikre landet nødvendig kompetanse i møte med fremtidens utfordringer. 

Utsyn over kompetansebehovet i Norge er nå lansert Read More »

Sluttevaluering av Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden

I 2017 ble Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden (Meld. St. 9 (2016–2017) – regjeringen.no) også kalt Fagskolemeldingen, lagt frem. Den inneholdt 48 tiltak. Deloitte har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert implementeringen av tiltakene og la i dag frem sin sluttrapport (lenke) Evalueringen viser at det er gjort betydelig arbeid for å utvikle fagskolene og sektoren som

Sluttevaluering av Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden Read More »

9 av 10 fagskolekandidater ute i jobb ett år etter fullført eksamen

Fungerende leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Thea Tuset, er fornøyd med funnen i den siste Nifu- rapporten. Mandag 27. februar lanserte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) resultatene fra sin femte kandidatundersøkelse for de med fullført høyere yrkesfaglig utdanning. Den tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot de som fullførte

9 av 10 fagskolekandidater ute i jobb ett år etter fullført eksamen Read More »