Landsmøtet 2023

Utsyn over kompetansebehovet i Norge er nå lansert

Sluttevaluering av Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden

9 av 10 fagskolekandidater ute i jobb ett år etter fullført eksamen