mars 2023

Sluttevaluering av Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden

I 2017 ble Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden (Meld. St. 9 (2016–2017) – regjeringen.no) også kalt Fagskolemeldingen, lagt frem. Den inneholdt 48 tiltak. Deloitte har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert implementeringen av tiltakene og la i dag frem sin sluttrapport (lenke) Evalueringen viser at det er gjort betydelig arbeid for å utvikle fagskolene og sektoren som …

Sluttevaluering av Stortingsmeldingen Fagfolk for Fremtiden Les mer »

9 av 10 fagskolekandidater ute i jobb ett år etter fullført eksamen

Fungerende leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Thea Tuset, er fornøyd med funnen i den siste Nifu- rapporten. Mandag 27. februar lanserte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) resultatene fra sin femte kandidatundersøkelse for de med fullført høyere yrkesfaglig utdanning. Den tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot de som fullførte …

9 av 10 fagskolekandidater ute i jobb ett år etter fullført eksamen Les mer »