Statsbudsjettet 2024: Regjeringen svikter fagskolestudentene

ONF er svært skuffet over at regjeringen ikke sikrer rettsikkerheten til fagskolestudentene i statsbudsjettet for 2024, gjennom et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter. En av ti fagskolestudenter har ikke tilgang til noen ombudsordning og mange av ordningene vi ser i dag er lokale varianter som ikke innehar nødvendig juridisk kompetanse og heller ikke sikrer habilitet.  Dette er […]

Statsbudsjettet 2024: Regjeringen svikter fagskolestudentene Read More »