Samarbeidsavtale med Fagskolen Rogaland om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter har signert samarbeidsavtale med Fagskolen Rogaland om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY).

Vi i ONF er svært stolte over at Fagskolen Rogaland ønsker oss som bidragsyter til sitt prosjekt med Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. En slik samarbeidsavtale vil bidra til å synliggjøre ordningen ytterligere, samt løfte frem det gode arbeidet som gjøres i sektoren sier leder av ONF Thea Tuset

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har tidligere delt ut 24 millioner kroner over fire år til etableringen av to piloter for Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen Rogaland var en av to mottakere av den bevilgede potten, og målet med ordningen er å heve statusen til høyere yrkesfaglig utdanning og stimulere til utvikling av fremragende kvalitet i utdanningene. Senterordningen skal gi fremragende fagskoler ressurser til å jobbe langsiktig med kvalitetsutvikling og innovasjon i høyere yrkesfaglig utdanning. Ordningen skal også stimulere til økt samarbeid mellom fagskoler, mellom ulike utdanningsnivå, og styrket samarbeid med arbeidslivet. Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY) | HK-dir (hkdir.no)

Sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning skal være en spydspiss i sektoren gjennom å utvikle innovative måter å jobbe med utdanning på, som fremmer kvalitet i utdanningene. Gjennom arbeidet vil sentrene bidra til å øke anseelsen og rekrutteringen til fagutdanninger. Utviklingsarbeidet skal blant annet gjøres gjennom å:

  • Utvikle og prøve ut pedagogiske og didaktiske metoder tilpasset høyere yrkesfaglig utdanning
  • Utvikle og prøve ut nye former for samarbeid med arbeidslivet
  • Stimulere til studenters eierskap til læring og nye former for studentengasjement
  • Dele erfaringer og resultat med relevante deler av sektoren, for å bidra til kvalitetsheving utover sentrene i seg selv

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter har gjennom den signerte samarbeidsavtalen forpliktet seg til å aktivt støtte arbeidet med å gjøre Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning mer synlig gjennom sine kanaler, og bidra til at senteret når sine mål. I praksis vil dette skje gjennom dialogmøter, hvor man diskuterer strategi og tiltak innenfor satsingsområdene helse og oppvekst, energiskifte, maritim framtid og bærekraftskifte sier Tuset

Fra venstre: avdelingsleder ved Fagskolen Rogaland Leif Kjetil Knudsen, leder av ONF Thea Tuset, nestleder i ONF Ingrid Marie Aarre og Studentrådsleder ved Fagskolen Rogaland Hans Christian Klepsvik Foto: Privat
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: