Høstseminar i studentdemokrati 2022

Helgen 25.-27. november var ONF igjen samlet til høstseminar i studentdemokrati. Tema i år var studentmedvirkning, og i år var administrasjon og ledelse ved fagskolene også invitert. Målet for høstseminaret var å se hvordan studentene og fagskolene kan samarbeide for å skape en god kultur for studentmedvirkning i fagskolesektoren. Stemning var god gjennom hele helgen, […]

Høstseminar i studentdemokrati 2022 Read More »