Informasjonsvideoer

ONF har laget åtte nye informasjonsfilmer som vil fortelle fagskolestudenter om ONF og viktigheten av studentdemokratiet på fagskoler. Filmene skal også fungere som veiledning og verktøy for studentorganer og enkeltstudenter. 

I disse videoene vil du finne ut om hvordan ONF er bygget opp, hva et godt studentorgan er og din rolle som tillitsvalgt. Også vil du få innsikt i  struktur av fagskolesektoren og saksgang for saker som omhandler studentene. 

Om ONF


Om Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Studentorganet på din fagskole


Hva er et studentorgan? Hva er et fungerende studentdemokrati? Se video for å finne ut mer om dette!

Din rolle som tillitsvalgt


Lær mer om:
– Hvor viktig det er å være engasjert som tillitsvalgt.
– Hvilken plikter du har som tillitsvalgt.
– Hva som kreves av deg som tillitsvalgt.

Saksgang og struktur av fagskolesektoren


Lær mer om saksgang for saker som omhandler studentene.

Landsmøtet til ONF


Hva er landsmøtet til ONF, og hvilken funksjon har det for organisasjonen og medlemmene? Se video for å finne ut av det!

Studentrådsleder


Hva inneholder egentlig rollen som studentrådsleder og styrerepresentant? Se vår nye informasjonsfilm for å finne ut av det!

Synlighet


Lær mer om hvordan skape synlighet for studentorganet ved din fagskole.

Møtegang


Lær mer om riktig møtegang for studentrådsmøter:
– hvordan innkalle og forberede til et studentrådsmøte.
– hvordan gjennomføre et studentrådsmøte.
– Referatskriving og godkjenning av referat.
– hvordan skape kontinuitet i studentrådsarbeidet mellom
   selve studentrådsmøtene.