juni 2022

Intervju av påtroppende kontrollkomitemedlem Nils Magnus Øverby

Navn, alder, verv i ONF? Nils Magnus Øverby, 23 år. Kontrollkomitemedlem. Hvor kommer du fra? Kommer fra Kongsvinger, bosatt i Kongsberg. Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Industriell Digitalisering, Fagskolen i Viken. Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning? Denne studieretningen virket mest riktig for meg […]

Intervju av påtroppende kontrollkomitemedlem Nils Magnus Øverby Read More »

Intervju av påtroppende kontrollkomitemedlem Alice Lavik Lammetun

Navn, alder, verv i ONF? Alice Lavik Lammetun, 27 år gammel. Jeg er påtroppende kontrollkomitémedlem for perioden 22/23. Hvor kommer du fra? Kommer fra Askøy, en øy utenfor Bergen, men jeg bor i Bergen. Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Jeg er nettopp ferdig med å studere Advokatsekretær

Intervju av påtroppende kontrollkomitemedlem Alice Lavik Lammetun Read More »

Intervju av påtroppende hovedstyremedlem Finn Jacobsen

Navn, alder, verv i ONF? Finn Jacobsen, 32, innvalgt i ONFs hovedstyre. Hvor kommer du fra? Bergen Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Har fullført en høyere yrkesfaglig utdanning som dekksoffiser på ledelsesnivå ved Fagskulen Vestland, og studerer i tillegg beredskap v/UiT ved siden av jobb. Hvordan kom

Intervju av påtroppende hovedstyremedlem Finn Jacobsen Read More »

Intervju av påtroppende hovedstyremedlem Ingrid Marie Aarre

Navn, alder og verv i ONF?  Ingrid Marie Aarre, 27 år gammel. Hovedstyremedlem for perioden 2021-22, og påtroppende hovedstyremedlem for perioden 2022-23. Hvor kommer du fra?  Jeg kommer fra Kvernaland i Rogaland, men er i dag bosatt i Oslo. Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?  Jeg har en høyere

Intervju av påtroppende hovedstyremedlem Ingrid Marie Aarre Read More »