Vi har ledig verv i kontrollkomiteen

Vi søker kandidater til ledig verv i Kontrollkomiteen! Kontrollkomiteen er ONFs interne «politi». Deres oppgave innebærer å påse at ledelsen, Hovedstyret, Landsstyret og Valgkomiteen opptrer i henhold til organisasjonens vedtekter og retningslinjer samt norske lover og regler. Kontrollkomiteen følger opp spørsmål, prosesser og saksganger internt i organisasjonen. Komiteen har ikke mulighet til å styre politikken til organisasjonen, men er viktig for å tilse at prosessene i organisasjonen blir gjennomført på en ryddig måte.
Kontrollkomiteen i ONF Foto: Tor Lindseth

Kontrollkomiteen må delta med minst ett medlem på Landsstyrets 6 møter hvor det første allerede er avholdt. Det er også obligatorisk for Kontrollkomiteens medlemmer å delta på ONFs Landsmøte og Høstseminar. Mer om Kontrollkomiteen og ONF finner dere HER

Vi ser nå etter en person med stort engasjement for fagskolestudentene som kunne tenke seg å bli en del av ONFs kontrollorgan. Det er ingen krav til å stille til vervet som medlem av ONFs kontrollkomite annet enn å være eller ha vært fagskolestudent. Det er derimot en fordel om du er studentrådsleder eller er medlem av studentrådet ved din fagskole.

Som medlem av kontrollkomiteen vil du få delta på møter i regi av ONF, samt bli kjent med alle våre tillitsvalgte. Dette er en fin mulighet til å tilegne seg organisasjonserfaring, samt bli kjent med nye folk. Vi er opptatt av at alle tillitsvalgte skal føle tilhørighet til organisasjonen og få mulighet til å utvikle seg.

Lurer du mer på hva vervet innebærer eller er usikker på om du ønsker å stille så er det bare å ta kontakt med oss! Kontaktinfo finner du i bunn av denne artikkelen

For å stille til vervet sender du en epost til valgkomiteen@fagskolestudent.no

Med CV og et kortfattet motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å stille til vervet. 

Valgkomiteen vil så ta kontakt med deg for et intervju. 

Frist for å stille til supplering av KK-medlem er søndag 17. September. 

Vi håper dere ønsker å stille! 

Kontaktinfo:

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: