Medlemslag

Gjennom våre medlemslag representerer ONF et bredt mangfold av studenter på fagskoler i Norge.

Våre medlemslag tilbyr studier innenfor de fleste fagfeltene i fagskolen og tilhører både offentlige og private institusjoner. Hos oss finner du blant annet framtidige helsefagarbeidere med videreutdanning, fagskoleingeniører, dekksoffiserer, kreatører, kunstnere og advokatsekretærer. 

Medlemslagene har et studentorgan som ivaretar studentenes interesser på fagskolen. Studentorganet er det øverste organet for det lokale studentdemokratiet. De samarbeider med ledelsen, er representert i fagskolens styre og arbeider for en best mulig studiehverdag og studentvelferd for sine medstudenter. En gang i året møtes representanter fra medlemslagene på ONF sitt Landsmøte, og tar de viktigste beslutningene for organisasjonens arbeid. 

Under finner du en liste over våre medlemslag, med lenker til deres nettsteder og kontaktinformasjon til studentorgan.

Oversikt over våre medlemslag og digitalt medlemskart

*Finn frem ulike fagskoler ved hjelp av søkefunksjonen. Eks: Noroff.  Du kan også filtrere etter by. For å få opp kontaktinformasjon o.l til fagskolene, trykk på lokasjonen på kartet.

Medlemslag
Sted