Suppleringsvalg, tillitsverv ledig i valgkomiteen 

ONF har to ledige verv i valgkomiteen og nå søker vi kandidater til disse vervene. 

Som medlem av valgkomiteen vil du bidra med å aktivt søke etter gode kandidater blant våre medlemmer til tillitsvervene valgkomiteen skal innstille på, og ellers bistå styret med å finne kandidater ved behov. 

Valgkomiteen setter sin egen møteplan og skal i henhold til organisasjonens vedtekter ha minimum to møter per år. Tillitsvervet har sin virketid frem til 30. juni 2024. 

Medlemmer av valgkomiteen har møteplikt til valgkomiteens egne møter, organisasjonens eget høstseminar og landsmøte. I tillegg har valgkomiteen i sin helhet møteplikt på siste landsstyremøte i forkant av fristen for å stille til valg i organisasjonen. 

NB! Om du ønsker å bli vurdert av Hovedstyret må du sende inn ditt kandidatur innen 2. februar.Den endelige fristen for å stille er 9. februar. Søknad sendes til leder@fagskolestudent.no 

Dersom du har spørsmål angående vervet, ta kontakt med leder Thea Tuset på tlf 91861470 eller e-post leder@fagskolestudent.no 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: