september 2023

Psykiske lidelser utbredt blant studenter: Vi vil se tallene for fagskolestudentene

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) publiserte 19.9 «Tilleggsundersøkelse om psykiske lidelser blant studenter» SHoT (studenthelse.no). Rapporten søker å kartlegge forekomsten av psykiske lidelser blant studenter. Folkehelseinstituttet (FHI) har utført undersøkelsen. Rapporten viser at psykiske lidelser er utbredt i studentbefolkningen generelt. Over en tredel av studentene (33,9%) oppfyller de formelle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse. Tallene […]

Psykiske lidelser utbredt blant studenter: Vi vil se tallene for fagskolestudentene Read More »

Vi har ledig verv i kontrollkomiteen

Vi søker kandidater til ledig verv i Kontrollkomiteen! Kontrollkomiteen er ONFs interne «politi». Deres oppgave innebærer å påse at ledelsen, Hovedstyret, Landsstyret og Valgkomiteen opptrer i henhold til organisasjonens vedtekter og retningslinjer samt norske lover og regler. Kontrollkomiteen følger opp spørsmål, prosesser og saksganger internt i organisasjonen. Komiteen har ikke mulighet til å styre politikken til organisasjonen,

Vi har ledig verv i kontrollkomiteen Read More »