Fagskolestudentenes kunstutstilling

I anledning ONFs innspill til den kommende stortingsmeldingen om Høyere Yrkesfaglig Utdanning som kommer i 2025, har vi arbeidet fram «Fagskolestudentenes stortingsmelding». Denne vil vi lansere på vår egen kunstutstilling som setter lys på fagskolestudentenes hverdag og fagksolesektoren fra et studentperspektiv. Under utstillingsperioden vil det være duket for en rekke faglige og kulturelle arrangementer.  

Vi ønsker alle fagskolestudenter velkommen til å sende inn sitt bidrag til en utstilling som viser hva fagskolestudentene har å by på. 

Åpning/vernissage:                   9. mai 

Utstillingsperiode:                     9. – 16. mai 

Avslutning/finissage:                 15. Mai 

Utstillingen er en arena for å vise arbeider som reflekterer fagskolestudenten. Har du laget en teknisk tegning, laftet et hus, har en historie fra arbeidsdagen din du har lyst til å spille inn som en lydfil, et maleri, en film, et spill, en dans, et fargerikt excell-skjema eller annet? Alt fagskolestudenter produserer er av interesse. 

Utstillingen vil være fysisk i Oslo: 

Sted: Einar Granum Kunstfagskole, Vulkan 17, 0175 Oslo 

Vi vil også ha et digitalt galleri på nett.  

Hvem kan søke, hvordan søke og frist?  

Alle fagskolestudenter er velkomne til å melde på sitt bidrag.   

Søknaden med digital fremstilling av arbeid i tekst og/eller bilde/video/lyd sendes til post@fagksolestudent.no innen den 15. april.

Hva kan man søke med? 

Det er kun mulig å sende inn én søknad, med inntil tre arbeider/prosjekter. Søknader må inkludere digital dokumentasjon med beskrivelse av arbeidet. 

Utstillingen baserer seg på ferdigproduserte arbeider. Det vil si at vi ikke kan bistå økonomisk med materialer til produksjon av enkeltarbeid. Men vi vil bistå med utskrifter, oppheng og lignende til selve utstillingen. 

Vi ønsker å vise så mange arbeider som mulig, men må ta hensyn til plassbegrensninger. Er arbeidet dit veldig stort kan det være vi ikke får plass fysisk, men det kan godt være det er mulig å vise det digitalt.  

Formater vi stiller ut: 

·       2-dimensjonale arbeider som kan henges på vegg 

·       3-dimensjonale arbeider som kan stå på gulv eller på pidestall ol.  

·       Videoarbeid  

·       Lydarbeid 

·       Lysarbeider 

·       Fotodokumentasjon av arbeider 

Hvordan vurderes søknaden? 

Alle søknader som er sendt til post@fagskolestudent.no blir vurdert av en arbeidsgruppe på 5 medlemmer, bestående av representanter fra ledelsen og styret i ONF og en representant fra medlemslagene. 

Formålet med utstillingen er å vise mangfoldet av høyere yrkesfaglig utdanning, samtidig som vi setter søkelys på ONFs høringssvar til ny Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning. Kriteriene er derfor åpne og ledige, og det er først ved prioritering av plass og tid, at mangfold og temaer vil vurderes opp mot bidragene.  

Arbeidsgruppen vil vurdere alle søknader digitalt. Vær oppmerksom på at du kan bli kontaktet av arbeidsgruppen i mars, april, dersom arbeidsgruppen har spørsmål om dine verk/prosjekter. Svar på søknaden kan forventes innen utgangen av april. Legg gjerne post@fagskolestudent.no til som en av dine kontakter, for å forhindre at e-posten sorteres som søppelpost. 

Program og aktiviteter  

Utstillingen vil stå en uke. I tillegg vil det arrangeres aktiviteter og forestillinger, samt presentasjoner av verk underveis. Vi deler opp i dags- og kveldsaktiviteter. Om du, eller noen du kjenner har ett verk som dere ønsker å melde på programmet vil dette bli vurdert på lik linje som andre påmeldinger. Vi ønsker å vise alle typer arbeid fra alle linjer i fagskolen, og vi vil legge vekt på å vise mangfoldet som fagskolestudentene representerer. 

Fagskolestudentenes kunstutstilling