Håndbok i studentdemokrati

ONF har utarbeidet en håndbok i studentdemokrati. Studentdemokrati er studentenes stemme og jobber for å ivareta studentenes interesse på fagskolen din. Håndboken er ment som et verktøy for deg som er studenttillitsvalgt eller om du er nysgjerrig på hvordan bygge et godt studentdemokrati.