Trygg organisasjon

I ONF skal alle møteplasser være trygge

Det skal være gøy og lærerikt å engasjere seg i ONF!

I ONF jobber vi aktivt for å skape et godt miljø med takhøyde hvor man kan si hva man mener og diskutere saker i plenum. Dette gjelder på kontoret, i møter eller ved sosiale arrangementer eller uformelle samlinger.

Det er viktig at alle kjenner seg inkludert og opplever å være trygge. I vår organisasjon er det nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering. Alle har et felles ansvar for at dette opprettholdes.

Landsstyret har vedtatt Etiske retningslinjer for organisasjonen som vi forventer at alle følger.

Du kan lese ONFs retningslinjer for trygg organisasjon her 

Varsling

Vi har faste rutiner for mottak og behandling av varsler som strider mot våre etiske retningslinjer og trygg-rutiner. Dette gjelder alle saker som innebærer grenseoverskridende adferd, seksuell trakassering, overgrep, og annen uønsket adferd.

Dersom du er vitne til grenseoverskridende adferd, eller om du ønsker å diskutere eller melde ifra om en hendelse som enten du, eller noen som du har pratet med, har opplevd, så send en henvendelse i skjemaet under. Din henvendelse blir sendt til ONFs generalsekretær. Du vil deretter bli kontaktet av vedkommende.

Les mer om trygg organisasjon her

Varsle til ONF