Har undersøkt fagskolestudentenes helse og trivsel under pandemien

Utnevnt til æresmedlem i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)