april 2021

Har undersøkt fagskolestudentenes helse og trivsel under pandemien

For første gang er fagskolestudentene inkludert i Studentenes helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT). SHoT gjennomføres i utgangspunktet hvert fjerde år, og kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. En tilleggsundersøkelse ble gjennomført denne våren (2021), ett år før neste hovedundersøkelse. Årets undersøkelse ser særlig på hvordan studentenes helse og trivsel har blitt påvirket av pandemien og smittevernstiltakene.