november 2016

Hva er, og hva jobber ONF for?

ONF er organisasjonen for alle fagskolestudenter i Norge.  Det er en demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2012. I dag har ONF omtrent 8400 medlemmer fordelt på 24 fagskoler og støttemedlemmer. Studenter fra både offentlige og private fagskoler er medlem.  Hva jobber ONF for?  ONF er en organisasjon som jobber for fagskolestudentene […]

Hva er, og hva jobber ONF for? Read More »

Medlemskap i ONF styrker studentstemmen

ONF har 24 fagskoler som medlemslag etter at studentrådet på Bergen Tekniske Fagskole og Fagskolen i Ålesund vedtok kollektivt medlemskap i høst.  De kollektive medlemskapene sikrer alle studentene like rettigheter i ONF og styrker studentdemokratiet i fagskolen. – Vi trenger å samle studentbevegelsen i fagskolen for å fremme fagskolestudentenes meninger nasjonalt, derfor vil vi ha flere

Medlemskap i ONF styrker studentstemmen Read More »

Fagskolestudentene vil fremme høyere yrkesfaglig utdanning

ONF avholdt landsmøtet 2016 4. til 6. november på Sørmarka utenfor Oslo. Studenter fra 20 fagskoler var representert for å velge tillitsvalgte og vedta fagskolestudentenes politikk på høyere yrkesfaglig utdanning.   Framover skal ONF jobbe for å løfte fagskolens plassering i det norske utdanningssystemet. Studentene mener det er behov for en selvstendig yrkesfaglig høyere utdanning som

Fagskolestudentene vil fremme høyere yrkesfaglig utdanning Read More »