Vi må gjøre det beste ut av de midlene som ligger på bordet

Krisepakken for studenter er ferdig behandlet i stortinget. Krisepakken inneholder flere positive tiltak, men det ble dessverre ikke noen endringer. ONF skulle gjerne sett at enda flere studenter som trenger det får tilgang til krisepakken og at en større del av krisepakken hadde kommet som stipend i stedet for lån. Nå er ledelsen opptatt av å se fremover og utnytte midlene godt.

Vi må gjøre det beste ut av de midlene som ligger på bordet Read More »