Ny deltakerrekord under årets høstseminar!

24. – 26. november ble ONFs årlige høstseminar gjennomført på Quality Airport hotell Gardermoen. Gleden var på forhånd stor i ONF med ny deltakerrekord også i år, med hundre påmeldte deltakere til seminaret.

I tillegg til studenttillitsvalgte fra våre 33 medlemslag, så var ledelse og administrasjon ved skolene også invitert til å delta under fredagen og lørdagen.

Foto: Tor Lindseth

Seminarhelgen startet med politikken i fokus

Seminaret startet fredag ettermiddag med en workshop hvor deltakerne deltok sammen med politikere fra Utdannings- og Forskningskomiteen, hvor tema var studentvelferd og læringsmiljø. Det var imponerende hvor mye alle bidrog i de ulike gruppene under workshopen. Alle de ulike gruppene har nå levert inn forslag om hva som er viktig for å øke studentvelferden og læringsmiljøet. ONF tar med seg disse innspillene videre i vårt arbeid med å videreutvikle vår politikk innen studentvelferd.– Det var virkelig oppløftende å være til stede under workshopen og lytte til det sterke engasjementet hos deltakerne når det gjelder studentvelferd. Det er viktig for oss i ONF å ha god kunnskap om hvordan studentene opplever sin studiehverdag og at vi vet hvor skoen trykker, slik at vi kan kommunisere dette videre i vårt politiske arbeid, sier Thea Tuset, leder i ONF.

Bilde fra workshopen. Foto: Tor LIndseth

Politisk debatt om den kommende stortingsmeldingen

Fredag kveld arrangerte ONF en paneldebatt hvor fire av stortingsrepresentantene i Utdannings- og forskningskomiteen deltok. Temaet for debatten var: Den kommende Stortingsmeldingen om høyere yrkesfaglig utdanning: Hva er viktigst?

Marit Knutsdatter Strand (Senterpartiet), Hege Bae Nyholt (Rødt), Kari-Anne Jønnes (Høyre) og Grete Wold (Sosialistisk Venstreparti) deltok.

Fra venstre: Ingrid Marie Aarre (ONF), Grete Wold (SV), Marit Knutsdatter Strand (Sp), Hege Bae Nyholt (H), Thea Tuset (ONF), Kari-Anne Jønnes (H)

Ordstyrer, Kim Terje Loraas (politisk rådgiver i ONF), innledet kort. Han la vekt på at vi ser en sektor i vekst og fremgang. Likevel trengs det flere viktige politiske gjennomslag for å utvikle sektoren så den kan levere for fremtidens kompetansebehov.

Marit Knutsdatter Strand (Sp), la vekt på at fagskolene trenger et varig løft gjennom den kommende stortingsmeldingen. Hun nevnte at det var særlig viktig at finansieringen av sektoren ble forbedret og at det må bli mulig å utvikle studier på NKR nivå 6, 7 og 8.

Hege Bae Nyholt (R) understreket at vi trenger en reel anerkjennelse av yrkesfag og høyere yrkesfaglig utdanning. Det er ikke bare for næringslivet fagarbeidere og fagarbeidere med videreutdanning er viktig, det er også innen viktige deler av det offentlige som barnehage og helse og omsorg, påpekte Nyholt.

Grete Wold (SV) var opptatt av at vi må sikre lik rett til utdanning for alle og gjøre det enklere å studere i ulike livsfaser. Hun mente fagskolene var godt rustet til å bidra til dette. Hun understreket at SV var opptatt av satsning på praktiske utdanninger innen helse, IKT og grønt skifte, og at fagskolene også kan spille en viktig rolle i å integrere de som faller utenfor utdanning og arbeidsliv.

Kari-Anne Jønnes (H) understreket at det å åpne for høyere yrkesfaglig utdanning på NKR nivå 6-8 var det aller viktigste framover. Vi skal ha høye ambisjoner på vegne av sektoren og utvikle studier på høyere nivå samtidig som vi ivaretar egenarten. Ikke alle skoler skal heller levere på de høyere nivåene i NKR, men det er viktig at noen kan tilby praktisk og erfaringsbasert utdanning på høyere nivå, mente Jønnes.

Under den påfølgende debatten påpekte Nyholt (R) at utdanning og arbeidsliv henger sammen, og at vi må se på hvorfor noen har det ekstra tøft og hva som kan gjøres med det. Det skal ikke være en byrde å ta utdanning, understreket Nyholt, med henvisning til helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere under videreutdanning.

Jønnes (H) la vekt på at Helsepersonellkommisjonens arbeid må følges opp og at samfunnet trenger at kvinnedominerte yrker i det offentlige får gode rammer for videreutdanning. Hun påpekte paradokset i at utdanning betales av det offentlige innen universitets- og høyskolesektoren i større grad enn innen høyere yrkesfaglig utdanning, og understreket at samfunnet må anerkjenne praksisbasert kunnskap.

Knutsdatter Strand (SP) vektla at hindringene mellom NAV og Lånekassen må ordnes slik at det blir enklere og mer effektivt med god støtte til kortere utdanningsløp. Vi trenger fagskolenes fleksibilitet for å sikre læring hele livet og dekke samfunnets kompetansebehov, men da må også finansieringen forbedres for de som tar slik utdanning, understreket hun.

Wold (SV) påpekte viktigheten av å styrke de kreative og kunstneriske fagene og fagskolenes sentrale rolle innen estetiske fag. Hun støttet også tidligere innlegg ved å understreke viktigheten av at alle som tar videreutdanning på fagskoler må få en stabil økonomisk situasjon og at alle har behov for at økonomien i hverdagen henger sammen.


Lørdagen var viet til studentdemokrati

Leder Thea Tuset og nestleder Ingrid Marie Aarre innledet om hva det er viktig at studenttillitsvalgte må ha kjennskap til i rollen som studenttillitsvalgt, om relevant lovverk, saksbehandling, ressurser, hvordan ONF kan bistå, og om studentenes rettigheter.

Runa Kristine Fiske, studentrådgiver i LO-studentene, innledet om studentengasjement. Fiske snakket svært varmt om hvordan engasjere medstudentene våre i frivillig arbeid.

Runa Kristine Fiske (LO-studentene). Foto: Tor Lindseth

Thea Tuset innledet også om nasjonal klagenemd for høyere yrkesfaglig utdanning, og Åse Hestvik Larsen, Studentombud for Midt-Nord-samarbeidet, og Maija Heinilä, Studentombud i Øst-samarbeidet introduserte seg selv før de deltok i en paneldebatt om deres rolle som studentombud.

Studentombudene har en viktig rolle for å sikre rettssikkerheten til studentene, som en uavhengig og nøytral bistandsperson når det gjelder råd og hjelp i saker relatert til studentenes studiesituasjon.

En av ONFs viktigste kampsaker de siste årene har vært å få på plass en nasjonal studentombudsordning.

Fra venstre: Åse Hestvik Larsen og Maija Heinilä

– Alle fagskolestudenter har en lovfestet rett til studentombud. I dag mangler allikevel 1 av 10 fagskolestudenter tilgang på en studentombudsordning, samtidig som kvaliteten er svært varierende på de lokale ombudsordningene som eksisterer per i dag, påpeket Tuset. Les mer her

Lørdag ble avrundet med kurs i studentdemokrati, hvor studentene kunne velge mellom et grunnleggende kurs i studentdemokrati og et kurs for de studentdemokratiene som allerede er godt etablerte.


Høstseminaret er også en viktig sosial møteplass for studentene. Lørdag kveld ble det arrangert kostymemiddag for studentene med Tom Alexander Østensen fra landsstyret som konferansier for kvelden. Kostymemiddagen har blitt en fast tradisjon under høstseminaret hvor studentene har virkelig fått tatt i bruk sine kreative talenter. Under middagen ble det I tillegg arrangert bordleker og quiz.

Foto: Tor LIndseth

Forberedelser til kommende landsmøte i mars

Søndagen var forbeholdt kun studentene med fokus på det kommende landsmøtet og studentvelferd.

I midten av mars 2024 arrangerer ONF sitt kommende landsmøte. Landsmøtet er det høyeste beslutningsorganet i ONF hvor alle studentrepresentantene fra ONFs 33 medlemslag møtes for å vedta politikk, velge tillitsvalgte, og ha det sosialt sammen.

Det ble gitt informasjon fra valgkomiteen om hvordan stille til valg som tillitsvalgt i ONF og det ble gitt innføring i organisasjonens styringsdokumenter som skal vedtas under landsmøtet. I tillegg ble det også arrangert en workshop om ONFs styringsdokumenter og hvordan man kan sende inn forslag til landsmøtet.

Fam Karine Heer Aas, sekretariatsleder i Samskipnadsrådet, innledet også om samskipnadene sine tilbud og stilte spørsmål til forsamlingen om hvilke studenttilbud fagskolestudentene trenger. Tom Alexander Østensen fra hovedstyret informerte til slutt om kommende regionseminaret i ONF. ONF prioriterer framover å øke fokuset regionalt gjennom å arrangere regionseminarer årlig i alle regionene. Formålet med regionseminarene er å legge vekt på den regionale studentmedvirkningen for studentpolitikk, studentmiljø og studentvelferd. Les mer om regionseminarene og om hvordan du kan melde deg på her.  

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: