juni 2021

ONF kommenterer: Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning – Videre vekst og kvalitet

Regjeringen lanserte torsdag en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning som har fått navnet Videre vekst og kvalitet. Regjeringen gjør opp status på tidligere iverksatte tiltak og peker ut fire satsingsområder for å oppnå nettopp vekst og kvalitetsutvikling innen høyere yrkesfaglig utdanning. Opposisjonen mener strategien ville blitt bedre dersom den ble behandlet i stortinget. Hvilken betydning får egentlig en strategi dersom regjeringen er på vei ut?

ONF kommenterer: Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning – Videre vekst og kvalitet Read More »

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Bendik Mong  

Navn, alder, verv i ONF? Bendik Mong, 27 år gammel.Påtroppende medlem av Landsstyret. Hvor kommer du fra? Kongsberg Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Jeg studerer Industriell digitalisering ved Fagskolen i Viken, avdeling Kongsberg. Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning? Jeg hørte om linjen fra

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Bendik Mong   Read More »

Tilstandsrapporten for HYU: Solid vekst og bedre gjennomføring

Tilstandsrapporten gir et bilde av sektorens og myndighetenes arbeid med utviklingen av fagskolesektoren. Det har vært en rivende utvikling! Rapporten viser en stor økning i både antall studenter, bredden i utdanningstilbud og bedre gjennomføringstall. Det har krevd mye av sektoren både å håndtere pandemien for egen virksomhet, i tillegg til å levere på omstilling i

Tilstandsrapporten for HYU: Solid vekst og bedre gjennomføring Read More »

Fagskoleloven: Åpninger i omfangskravet – innstramminger i kunnskapsgrunnlaget

Flere endringer i lovgivning i utdanningssektoren er nylig vedtatt i Stortinget. Fagskolene får bl.a. endrede krav til utdanningenes omfang og kunnskapsgrunnlag, samt opptak til kunstfaglige utdanninger. Andre endringer som påvirker fagskolene og fagskolestudentene er blant annet en utviding av læringsmiljøbegrepet, og tydeliggjøring av studentenes rolle i kvalitetssikringssystemet. Utdannings og forskningskomiteen la frem sin innstilling for

Fagskoleloven: Åpninger i omfangskravet – innstramminger i kunnskapsgrunnlaget Read More »

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Tommy Raaen

Navn, alder, verv i ONF? Tommy Raaen, 29 år gammel, Påtroppende landsstyremedlem for perioden 2021-2022. Påtroppende leder av ONFs Komité for Maritim Fagskoleutdanning Hvor kommer du fra? Stjørdal, Trøndelag Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du Skipsoffiserutdanningen, Dekksoffiser på Ledelsesnivå ved Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, Studiested Trondheim (tidl. Trondheim Fagskole).

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Tommy Raaen Read More »

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Finn Jacobsen

Navn, alder og verv i ONF? Finn Jacobsen, 31 år gammel.Påtroppende landsstyremedlem. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Bergen, “Perlen mellom de syv fjell”. Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Jeg studerer Dekksoffiser ved Fagskolen i Hordaland, Bergen. Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Finn Jacobsen Read More »