ONF kommenterer: Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning – Videre vekst og kvalitet

Intervju med påtroppende landsstyremedlem Bendik Mong  

Intervju med påtroppende hovedstyremedlem Åse Nerol Kleven

Tilstandsrapporten for HYU: Solid vekst og bedre gjennomføring

Fagskoleloven: Åpninger i omfangskravet – innstramminger i kunnskapsgrunnlaget

Load more from this month…