Om oss

Om ONF

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. 

Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. ONF er det øverste organet for studentdemokratiet og har i dag fagskoler som medlemslag med til sammen over 19 000 studenter. 

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskolestudentenes saker gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Vi møter blant annet med stortingsrepresentanter, Kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner på vegne av studentene. ONF har også studentrepresentanter i nasjonale råd og utvalg tilknyttet fagskolesektoren som Nasjonalt Fagskoleråd, NOKUT, Nasjonal klagenemnd og nasjonale fagråd for høyere yrkesfaglig utdanning. 

Hva er høyere yrkesfaglig utdanning?

Høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) er høyere utdanning som tilbys ved en fagskole. Utdanningen bygger videre på yrkesfaglige utdanninger med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer. 

Opptakskrav til HYU er fullført fag- eller svennebrev, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.  

Fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend fra lånekassen.  

Fagskolene har en nær tilknytning til arbeids- og næringslivet og tilbyr kortere yrkesrettede utdanningsløp. Utdanningen tar utgangspunkt i praksisrettet kunnskap og teori som er relevant for å løse konkrete arbeidsoppgaver i arbeidslivet, og studenten vil være rustet til å gå rett ut i jobb etter endt utdanning. Derfor er det mindre fokus på forskningsbasert og akademisk læring og kunnskapsutvikling i fagskolen. 

Varigheten til en fagskoleutdanning varierer fra et halvt til to år, unntaksvis tre.  

Vedsiden av stedbaserte, fysiske utdanningsløp tilbyr mange fagskoler deltids- og/eller nettbaserte utdanninger som gjør det enkelt å kombinere utdanning og jobb.   

Per i dag er omtrent halvparten av alle fagskoler offentlige, og de andre private. Blant de offentlige er tre statlig eid, mens de resterende driftes av fylkeskommunene.  

 

0 +
studentmedlemmer
0
Medlemslag
0
medlemmer i landsstyret
Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?