mars 2024

ONFs Landsmøte 2024 vel gjennomført

Landsmøtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen 15.-17.mars. I god tradisjon så var landsmøtet også i år preget av et stort engasjement og gode diskusjoner blant de som var tilstede. Landsmøtet er det høyeste beslutningsorganet i ONF og den viktigste årlige møteplassen for organisasjonen, både som et «politiske verksted» og som et sosialt samlingspunkt […]

ONFs Landsmøte 2024 vel gjennomført Read More »

Fagskolestudentenes kunstutstilling

I anledning ONFs innspill til den kommende stortingsmeldingen om Høyere Yrkesfaglig Utdanning som kommer i 2025, har vi arbeidet fram «Fagskolestudentenes stortingsmelding». Denne vil vi lansere på vår egen kunstutstilling som setter lys på fagskolestudentenes hverdag og fagksolesektoren fra et studentperspektiv. Under utstillingsperioden vil det være duket for en rekke faglige og kulturelle arrangementer.   Her skal alle

Fagskolestudentenes kunstutstilling Read More »

Fagskolestudentenes innspill til Stortingsmelding om HYU er levert

Regjeringen vil senest våren 2025 legge fram en melding til Stortinget om høyere yrkesfaglig utdanning. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter har levert fagskolestudentenes innspill. ONF har levert et innspill som tar utgangspunkt i det store behovet for kandidater med høyere yrkesfaglig utdanning for å tette kompetansegapet i samfunnet og at utviklingstrekk som digitalisering, aldrende befolkning og

Fagskolestudentenes innspill til Stortingsmelding om HYU er levert Read More »