Regionsansvarlige for studentdemokratiet i fagskolen

I 2017 vil medlemmer i ONFs Landsstyre ha ansvar for hver sin region for å følge opp studentdemokratiene i fagskolen. ONF har vedtatt å gi seks tillitsvalgte i Landsstyret ansvar for studentdemokratier i hver sin region av landet. Regionsansvarlige vil være en kontaktperson for studentrådene. De vil blant annet oppfordre til innspill på saker organisasjonen …

Regionsansvarlige for studentdemokratiet i fagskolen Les mer »