oktober 2022

Intervju av landsstyremedlem Karianne Leikvoll Stokstad

Navn, alder, verv i ONF? Karianne Leikvoll Stokstad, 31 år gammel. Nyvalgt medlem av landsstyret, gjennom suppleringsvalg i november 2022. Hvor kommer du fra? Austrheim kommune, nord for Bergen. Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? Eg studerer «Butikkledelse» ved NKI Fagskoler. Hvordan kom du frem til ditt valg […]

Intervju av landsstyremedlem Karianne Leikvoll Stokstad Read More »

Statsbudsjett 2023 – Krever sterkere satsning på fagskolene!

Rettssikkerheten til fagskolestudentene ONF er skuffet over at regjeringen ikke etablerer en nasjonal studentombudsordning for fagskolestudenter. Høsten 2019 ble det lovfestet at fagskolestudentene skal ha tilgang til et studentombud, og Hurdalsplattformen stadfester at det skal opprettes en nasjonal ordning. 10% av dagens fagskolestudenter har ikke tilgang på et studentombud, noe en nasjonal ordning ville løst.

Statsbudsjett 2023 – Krever sterkere satsning på fagskolene! Read More »