Landsmøteprotokoller

Landsmøtet er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. ONFs første landsmøte var i 2012. Under finner du protokoller (referater) fra våre landsmøter hvor du kan lese om hvilke personer som har vært til stede, hvilke saker som har vært til behandling og hvilke vedtak som er gjort.