Styringsdokumenter

ONF styres av tre dokumenter som vedtas av landsmøtet hvert år. I vedtektene finner du reglene ONF må følge, i politisk plattform finner du hva vi mener, og i arbeidsprogrammet finner du hvilke arbeidsoppgaver vi skal prioritere for inneværende periode.  I tillegg er det vedtatt en strategi for perioden 2023-27.