Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

ONF styres av fire dokumenter som vedtas av landsmøtet vedtar hvert år. I vedtektene finner du reglene ONF må følge, i politisk plattform hva vi mener, og i arbeidsprogrammet hvilke arbeidsoppgaver vi skal prioritere inneværende periode. Under landsmøtet 2021 vedtok organisasjonen en overordnet strategi som peker ut retningen for ONF på lang sikt. 

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?