Psykiske lidelser utbredt blant studenter: Vi vil se tallene for fagskolestudentene

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) publiserte 19.9 «Tilleggsundersøkelse om psykiske lidelser blant studenter» SHoT (studenthelse.no). Rapporten søker å kartlegge forekomsten av psykiske lidelser blant studenter. Folkehelseinstituttet (FHI) har utført undersøkelsen.

Rapporten viser at psykiske lidelser er utbredt i studentbefolkningen generelt. Over en tredel av studentene (33,9%) oppfyller de formelle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse. Tallene bekrefter en trend vi har sett siden 2010, og viser tydelig at det må tas politiske grep for å bedre situasjonen til studentene. Det er viktig at studentenes økonomi styrkes betraktelig og det må i tillegg satses målrettet og tungt på lavterskeltilbud innen psykisk helse, sier Thea Tuset, leder i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter.

Rapporten viser også at 12-måneders forekomsten for psykiske lidelser er enda høyere. 57,3% av de kvinnelige og 42,5% av de mannlige studentene oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av det siste året. Vi skulle gjerne hatt egne tall på fagskolestudentene, fordi den typiske fagskolestudenten er en relativt annerledes student enn andre, sier Thea Tuset

Thea Tuset, leder ONF Foto: Tor Lindseth

Gjennomsnittsalderen for en fagskolestudent er 33 år og den typiske fagskolestudent har gjerne vært mange år i arbeidslivet og er ofte etablert med barn og hjem. Ofte studerer også fagskolestudenten deltid og gjerne på nett. Dette gir andre utfordringer og det er derfor viktig å synliggjøre data knyttet spesifikt til fagskolestudentene for å kunne finne ut hvilke tiltak som sannsynligvis virker best overfor denne gruppen. ONF har lenge påpekt at SHoT-undersøkelsen må sørge for å spesifisere data for fagskolestudentene i framtiden, slik at effektive tiltak overfor denne gruppen også kan iverksettes.

For eksempel ser vi at 12-måndersforkomsten av psykiske lidelser er klart høyest for den eldste gruppen, de på 26-35 år. Dette kan indikere at fagskolestudentene sliter mer enn resten av studentpopulasjonen, fordi vi relativt sett er sterkere representert i denne aldersgruppen. Men når tallene ikke skiller mellom fagskolestudenter og andre kan vi ikke vite dette med sikkerhet, noe som vanskeliggjør målrettede tiltak, avslutter Thea Tuset.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: