Den ukjente juvelen i skoleverket?

Stadig flere elever sliter med skolehverdagen og et økende antall faller utenfor i norsk skole. Vi kan lese ut fra Elevundersøkelsen de senere år at trivselen er nedadgående og at vold og trakassering øker, noe som også kommer tydelig frem i årsrapporten fra Mobbeombudet i Oslo (2022). Det er klare indikasjoner på at det psykososiale […]

Den ukjente juvelen i skoleverket? Read More »