Statsbudsjettet 2024: Regjeringen svikter fagskolestudentene

ONF er svært skuffet over at regjeringen ikke sikrer rettsikkerheten til fagskolestudentene i statsbudsjettet for 2024, gjennom et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter. En av ti fagskolestudenter har ikke tilgang til noen ombudsordning og mange av ordningene vi ser i dag er lokale varianter som ikke innehar nødvendig juridisk kompetanse og heller ikke sikrer habilitet. 

Dette er et alvorlig problem som regjeringen enkelt kunne ordnet ved å bevilge tre millioner over statsbudsjettet til opprettelsen, understreker Thea Tuset. 

Høsten 2019 ble det lovfestet at alle studenter ved fagskole skal ga tilgang til et studentombud, men i 2023 er dette fortsatt langt fra realiteten for alle studentene. Når fagskolesektoren vokser og kvaliteten øker må også studentene være med på lasset, sier Tuset.

Det er bekymringsfullt at studentenes rettsikkerhet ikke sikres på en tilfredsstillende måte. Klagenemda for fagskolestudenter har påpekt at deres erfaring med behandling av klagesakene viser at enkelte fagskoler har utfordringer med å forstå saksbehandlingsreglene, herunder veiledningsplikten overfor studentene og deres rett til kontradiksjon overfor fagskolene. Her kunne en nasjonal ombudsordning bidratt til å støtte studentene, og sørget for at flere hadde unngått å bli stående alene uten veiledning i allerede krevende saker.

Kun 500 nye studieplasser foreslått i statsbudsjettet for 2024

I tillegg til ikke å etablerere et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene, svikter også regjeringen på sine løfter om studieplasser til fagskolene. I Hurdalsplattformen har regjeringen lovet en opptrappingsplan for fagskolene med 5000 nye studieplasser over en periode på fem år. Ved å kun foreslå 500 nye studieplasser i budsjettet for 2024, har regjeringen kun levert 1000 studieplasser på 3 år. NHOs kompetansebarometer som ble lansert tidligere i år, slår fast at Norge befinner seg i en yrkesfagkrise og at flest bedrifter har et akutt behov for ansatte med fagbrev eller fagskoleutdanning. https://www.fagskolestudent.no/aktuelt/nhos-kompetansebarometer-2022-lansert/

«Vi vet at landets kompetansebehov roper etter mange flere fagskoleplasser. Regjeringen har lovet 5000 plasser på 5 år og levert 1000 på 3 år. Det er elendig oppfølging av egne løfter og samfunnets behov», avslutter Thea Tuset.

Lenke til NHOs kompetansebarometer for 2022: https://www.nho.no/publikasjoner/kompetansebarometer/nhos-kompetansebarometer-2022/

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: