Vår politikk

Vår politikk

Vår politikk

ONF er en politisk uavhengig organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. Vår politikk er samlet i en rekke ulike dokumenter. Vår viktigste politikk vedtas av representanter for ONFs medlemslag på ONFs landsmøte, som avholdes årlig. Landsmøtet velger også sentrale tillitsvalgte; leder, nestleder samt tillitsvalgte til HS, hovedstyret og LS, landsstyret.  

Landsstyret har ansvar for å representere landsmøtet mellom møtene og vedtar politikk gjennom eksempelvis resolusjoner og ordinære politiske saker. Hovedstyrets vedtak kan ikke være i strid med vedtak gjort av landsmøtet.  

Våre viktigste politiske dokument er ONFs  politisk plattform og arbeidsprogrammet. Begge dokumenter vedtas på landsmøtet. I politisk plattform sammenstilles mye av ONFs politikk og er en god ressurs om du vil vite mer om hva ONF jobber for.  

Arbeidsprogrammet vedtas også årlig av landsmøtet og beskriver hva det utøvende organet; hovedstyret, skal jobbe med det kommende året. Her beskrives både politiske fokusområder, men også medlemsoppfølging, rettighetsarbeid og organisasjonsutvikling.  

Årets arbeidsprogram, 2021-2022 kan leses i sin helhet her. Innenfor politisk arbeid spesifiserer arbeidsprogrammet følgende punker: 

  • Gjennomføre møter med, og sende innspill til, beslutningstakere i storting, regjering, politiske partier og organisasjonsliv.  
  • Prioritere relasjonsbygging mot nye politikere før og etter stortingsvalget i 2021.  
  • Svare på alle høringer som påvirker fagskolestudentenes interesser.  
  • Styrke arbeid med politisk påvirkning mot fylkeskommunene som skoleeiere.  
  • Være til stede på møter, konferanser og arbeidsgrupper som angår høyere yrkesfaglig utdanning.  
  • Målrette og prioritere ONFs politiske arbeid gjennom å utarbeide en egen politisk strategi, som skal være underordnet strategiplanen.  
Politikk

ONFs politiske plattform

Organisasjon for norske fagskolestudenter er en demokratisk organisasjon, og vår politikk bestemmes av medlemmene våre. Det viktigste politiske dokumentet vi har er ONFs politiske plattform, som ligger til grunn for all vår politiske virksomhet. Plattformen vedtas av landsmøtet til ONF. 

Resolusjoner

ONFs landsmøte vedtar resolusjoner, som er kortere politiske uttalelser om aktuelle temaer.

Les uttalelser vedtatt i ONF her (under arbeid)

Høringssvar

ONFs landsmøte vedtar resolusjoner, som er kortere politiske uttalelser om aktuelle temaer.

Les uttalelser vedtatt i ONF her (under arbeid)

Våre viktigste saker

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?