Foreslår å innføre fagskolegrad

Reagerer på høye gebyrer