juli 2018

Foreslår å innføre fagskolegrad

Regjeringen har sendt forslag til gradstitler for fagskoleutdanning på høring. De foreslår at fagskoleutdanning på 60 eller 90 studiepoeng skal gi tittelen fagskolegrad, mens fagskoleutdanning som gir 120 studiepoeng eller mer skal gi høyere fagskolegrad.   – Som et ledd i regjeringens satsing på yrkesutdanning forslår vi at fagskoleutdanningen skal få sine egne gradsbetegnelser. Dette vil […]

Foreslår å innføre fagskolegrad Read More »

Reagerer på høye gebyrer

Fungerende leder i ONF, Christoffer Blaalid, reagerer på at flere fagskoler krever høye gebyrer for å utstede nye vitnemål til tidligere studenter. Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning trer i kraft 1. juli. Da kan alle som har vitnemål med fagskolepoeng fra tidligere fagskoleutdanning be om å få et nytt vitnemål der fagskolepoengene gjøres om

Reagerer på høye gebyrer Read More »