Fagskolestudentenes innspill til Stortingsmelding om HYU er levert

Regjeringen vil senest våren 2025 legge fram en melding til Stortinget om høyere yrkesfaglig utdanning. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter har levert fagskolestudentenes innspill.

Foto: ONFs landsmøte 2023 (Foto: Tor Lindseth)

ONF har levert et innspill som tar utgangspunkt i det store behovet for kandidater med høyere yrkesfaglig utdanning for å tette kompetansegapet i samfunnet og at utviklingstrekk som digitalisering, aldrende befolkning og det grønne skiftet gjør at etterspørselen etter høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) vil øke i fremtiden.

Thea Tuset (Foto: Tor Lindseth)

Vi fagskolestudentene trengs, og det er på tide at det tas politiske grep som tilpasser både utdanningssystemet og studietilværelsen slik at vi kan utvikle oss faglig for å møte behovene. – Thea Tuset

Kompetansebehovsutvalget har fremhevet viktigheten av at HYU får en større plass i dagens utdanningssystem. ONF understreker at for at dette skal bli en realitet må utdanningene være anerkjente, synlige og fremstå som naturlige deler av en karrierevei. Skal vi oppnå dette, og dekke det kritiske kompetansebehovet i samfunnet, må finansieringen av fagskolesektoren styrkes, Høyere yrkesfaglig utdanning må tilbys på nivå 6-8 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og HYU må få en ECTS-tilkobling. (Sluttrapport NOKUT-evaluering av NKR)

ONF skal legge frem «Fagskolestudentenes stortingsmelding» i forbindelse med en planlagt kunstutstilling 9. mai 2024. Om du ønsker mer info om dette arrangementet kan du ta kontakt med oss på post@fagskolestudent.no.

Du kan lese mer om prosessen på regjeringen.no

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: