februar 2018

Krever å bytte statsråd

Vi er skuffet over at regjeringen plasserer fagskolene sammen med barnehager, og ikke med annen høyere utdanning der vi hører hjemme, sier fungerende leder i Organisasjon for norske fagskoler, Christoffer Blaalid.

Høye forventninger til ny regjering

Den nye regjeringen lover å satse på økt kvalitet i fagskolene, og vil likestille fagskolestudenter med andre studenter. Det forplikter, mener fungerende leder i ONF, Christoffer Blaalid